Konkurs za stipendije na La Sapienza Univerzitet u Rimu

13 okt
Rok prijave 29.10.2018

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za studente i akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu na La Sapienza Univerzitetu u Rimu, Italija u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.

APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor, master), te akademsko (u svrhu držanja nastave) i administrativno osoblje (iz oblasti internacionalizacije) Univerziteta u Sarajevu. Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na La Sapienza Univerzitetu u Rimu dostupne su sljedeće studijske oblasti:

IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu 850,00 EUR
 • akademsko osoblje: dnevnica u iznosu 160,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Zainteresovani studenti i osoblje koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na [email protected] do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Akademsko i administrativno osoblje treba da ostvari komunikaciju sa kolegama na La Sapienza Univerzitetu u Rimu prilikom prijave kako bi dobili pozivno pismo kao jedno od potrebnih dokumenata za prijavu.  Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis kao i informacije o predloženom planu nastave. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” će vam poslati pozivno pismo.

Prednost imaju studenti i osoblje koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

DOKUMENTACIJA:

STUDENTI:

 • Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
 • Motivacijsko pismo – na engleskom jeziku, ne duže od A4 stranice
 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
 • Dokaz o poznavanju engleskog ili italijanskog jezika –
  • za studente koji će slušati predmete na italijanskom jeziku: minimalan nivo B1 ili više (dokaz može poslužiti certifikat škole za strane jezike (npr. CILS – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, CELI – Certificazione Italiano generale, PLIDA – Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri, IT – Certificato di competenza generale in italiano come lingua straniera, CITA/TELC The European Language certificates and UNIcert) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili italijanski jezik u traženom nivou, odnosno diploma certificirane škole za strane jezike;
  • za studente koji će slušati predmete na engleskom jeziku ili raditi istraživanje za završni rad (a čiji se odabrani mentor na La Sapienzi slaže da radni jezik bude engleski jezik):  minimalan nivo B1 ili više (kao dokaz mogu poslužiti certifikati kao što su TOEFL, IELTS, Cambridge) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili italijanski jezik u traženom nivou, odnosno diploma certificirane škole za strane jezike;
 • Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;

AKADEMSKO/ADMINISTRATIVNO OSOBLJE:

 • Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
 • Motivacijsko pismo – na engleskom jeziku, ne duže od A4 stranice
 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za predavanje za akademsko osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od strane vas i pro/dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za obuku za administrativno osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od strane vas i pro/dekana;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

NAPOMENA: prijavne dokumente šaljete putem emaila na [email protected]. Nije potrebno dostavljati isprintanu dokumentaciju. 

(Visited 468 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments