Konkurs za šestomjesečni trening program u okviru ORCA Akademije

13 maj
Rok prijave 15.05.2019

КONКURS za polaznike prve generacije šestomesečnog trening programa u okviru ORCA Akademije

Da li želite da kroz svoju struku aktivno doprinesete dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode? Želite li da svoje znanje primenite tako da napravite stvarnu promenu u društvu? Radoznali ste da saznate na koje načine možete da obezbedite finansijska sredstva za svoj rad, kako da efikasno pošaljete svoju poruku građanima, medijima i političarima? Možda želite da se usavršavate u oblastima svojih interesovanja uz mentorsku podršku?

Dobrodošli u ORCA Akademiju: jedinstveni trening program koji kroz multidisciplinarni pristup – integrišući znanja i oblasti prirodnih i društvenih nauka – razvija znanja i veštine potrebne za primenjenu zaštitu životinja i prirode. ORCA Akademija je prvi program ovog tipa u našoj zemlji, nastao na osnovu potreba našeg društva i po ugledu na savremene evropske programe obrazovanja u ovim oblastima.

Program je namenjen onima koji žele da se u okviru svoga rada posvete dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode i to:

 1. studentima diplomskih / postdiplomskih studija
 2. stručnjacima iz relevantnih oblasti
 3. aktivistima organizacija civilnog društva

ORCA Akademija pristupa dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode kao multidisciplinarnim oblastima koje se mogu razvijati uz integraciju znanja iz oblasti prirodnih i društvenih nauka. Akademija afirmiše savremen pristup dobrobiti životinja i zaštiti prirode, uzimajući u obzir širi socio-ekonomski i politički okvir za razvoj ovih oblasti

Teme koje se obrađuju na ORCA Akademiji:

 • Tehnike javnog zastupanja i njihova primena u zaštiti životinja i prirode
 • Tehnike prikupljanja sredstava i projektni menadžment
 • Кomunikacija sa različitim ciljnim grupama
 •  Liderske veštine
 •  Proces izrade i usvajanje propisa, uloge i nadležnosti institucija i organizacija u oblasti dobrobiti životinja i zaštite prirode
 •  Savremeni koncepti dobrobiti životinja koji se primenjuju u Srbiji, Evropi i svetu
 • Savremeni pristupi očuvanju vrsta i staništa u Srbiji, Evropi i svetu

ORCA Akademija traje ukupno šest meseci (jun-decembar 2019. godine) i sastoji se iz:

 1. dva petodnevna trening modula koja će se održati u Nišu u periodu 10-14.06.2019 i 02-06.12.2019. godine
 2. e-learning zadataka i razvijanja stručno-istraživačkog rada uz mentorsku podršku. Teme radova će se naknadno utvrditi sa polaznicima ORCA Akademije. Okvirna lista oblasti u okviru kojih je moguće odabrati temu data je u prilogu 2 ovog konkursa

Pored toga, ORCA Akademija obuhvata organizovane posete domaćim institucijama od značaja za dobrobit životinja i zaštitu prirode, sa ciljem upoznavanja sa njihovim radom. Najbolji stručno-istraživački radovi biće prezentovani na regionalnoj konferenciji zemalja Zapadnog Balkana koju organizuje ORCA, decembra 2019. godine. Polaznici koji uspešno završe sve obaveze dobiće sertifikat ORCA Akademije, kao i mogućnost da se uključe u rad ORCA i drugih partnerskih institucija i organizacija sa kojima ORCA sarađuje.

PRIJAVLJIVANJE

 •  Кonkurs je otvoren od 15. aprila do 15. maja u 16h
 • Prijavna dokumentacija se sastoji od biografije i motivacionog pisma koji su sastavljeni prema Smernicama za prijavu na ORCA Akademiju 2019 (prilog 1)
 • Troškovi učešća u trening programu ORCA Akademije 2019 biće pokriveni za 12 polaznika od strane ORCA, zahvaljujući donatorskoj podršci
 • Prijavnu dokumentaciju poslati na e-mail: [email protected]
 • Sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom možete poslati na e-mail: [email protected]
 • Razmatraće se samo kompletne prijave, a najbolji kandidati će biti pozvani na razgovor

ORCA Akademija – partner u znanju
mesto gde mladi lideri kreiraju održivu budućnost za ljude, životinje i prirodu!

ORCA je organizacija civilnog društava prepozntata od strane građana, udruženja, medija, države i evropskih institucija kao najuticajnija domaća organizacija za dobrobit životinja i zaštite prirode na Zapadnom Balkanu. Već 19 godina radimo za dobrobit ljudi, životinja i životne sredine. Više informacija na www.orca.rs.

Preuzmite celokupan tekst konkursa sa prilozima:

ORCA_Konkurs za obuku u okviru ORCA Akademije

(Visited 219 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Meris Bećović