Konkurs za prijem pripravnika u Direkciju za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

6 dec
Rok prijave 13.12.2016

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine raspisuje javni oglas za prijem pripravnika u Direkciju za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine.

  1. Pripravnik sa završenim pravnim fakultetom – visoka stručna sprema VII stepen, a za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu, završen najmanje prvi ciklus dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – dva (2) izvršioca;
  2. Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom – visoka stručna sprema VII stepen, a za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu, završen najmanje prvi ciklus dodiplomskog studija ekonomskog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac;
  3. Pripravnik sa završenim fakultetom društvenog smjera – visoka stručna sprema VII stepen, a za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu, završen najmanje prvi ciklus dodiplomskog studija društvenih nauka koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – tri (3) izvršioca.

Opis poslova:

Pripravnik će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan. Radni odnos se zasniva na period od jedne godine.

Mjesto rada:

Sjedište Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo.

Opšti uslovi koje kandidat za pripravnika treba da ispunjava:

Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati sljedeće opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

– da ima navršenih 18 godina života,

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,

– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini,

– da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog zanimanja.

Dodatne informacije o konkursu i načinu prijave možete pronaći ovdje.

 

 

(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin