Konkurs za prijem menadžera/ice 3DownPrint kluba

26 okt
Rok prijave 30.10.2015
Na osnovu člana 26. Statuta Udruženja „Život sa Down sindromom FBiH“, Predsjednica Udruženja dana 23.10.2015. godine  raspisuje:
 
KONKURS
za prijem menadžera/menadžerice 3DownPrint kluba –
Projekat „Povećanje znanja i radnih vještina osoba sa Down sindromom“
 • U okviru projekta „Povećanje znanja i radnih vještina osoba sa Down sindromom“,  raspisuje se konkurs za izbor menadžera/menadžerice 3DownPrint Kluba
 • Broj izvršitelja/ica: jedan
 • Menadžer/menadžerica će se angažirati za period novembar 2015 – mart 2016. godine, sa mogućnošću produženja ugovora na još godinu dana
 • Mjesto rada: Sarajevo
 • Sa odabranim kandidatom/kandidatkinjom zaključuje se Ugovor o radu, na puno radno vrijeme
Opis radnog mjesta
 
3DownPrint Klub nudi usluge 2D i 3D printa, a angažman menadžera/menadžerice odnosi se na:
 • Koordiniranje aktivnosti mladih u edukativnom programu Kluba
 • Kreiranje i realizacija strateškog komunikacijskog plana
 • Pronalaženje potencijalnih partnera
Uslovi:
 • SSS i VSS
 • Komunikacijske i pregovaračke vještine
 • Samoinicijatvnost i organizacijske sposobnosti
 • Poznavanje rada na računaru, aktivno poznavanje engleskog jezika
 • Pozitivan stav i entuzijazam u radu
 • Timski rad i spremnost za brzo i kontinuirano učenje
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 • CV
 • motivaciono pismo
Napomena:
 
Kandidat/kandidatkinja koji/a bude primljen/a po ovom konkursu naknadno će dostaviti:
 • Potvrdu o nekažnjavanju
 • Ljekarsko uvjerenje
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Intervju će se obaviti samo sa kandidatima koji uđu u uži izbor.
 
Prijave sa potrebnom dokumentacijom poslati na adresu:
Udruženja „Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine“, ulica Terezije br. 58, 71000 Sarajevo, sa naznakom „KONKURS ZA MENADŽERA 3DOWNPRINT KLUBA- NE OTVARAJ“.
 
Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. (Objavljen 23.10.2015.)
(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin