Konkurs za novinarski doprinos informisanju i promociji ciljeva održivog razvoja

14 dec

Ujedinjene nacije u BiH objavljuju konkurs za novinarski doprinos informisanju o Ciljevima održivog razvoja u BiH i njihovoj promociji, koji je otvoren za sve novinare i novinarke čiji su radovi objavljeni u bh. medijima ili putem internet kanala tokom perioda od 1. januara 2017. godine do 31. decembra 2017. godine.

Prijavljeni radovi moraju biti dostupni putem interneta, ili dostavljeni skenirani ili na odgovarajućem elektronskom mediju radi lakšeg uvida stručnog žirija.

Nagrade i priznanja će biti dodijeljene za novinarski doprinos u štampi, kao i za dokumentarni ili informativni uradak trajanja do pet minuta na radiju, televiziji i online medijima.

U skladu s opštim načelima Ciljeva održivog razvoja, prijavljeni radovi se trebaju baviti sljedećim temama: promocijom inkluzije, nediskriminacije, nenasilja, poštivanjem različitosti, očuvanjem okoliša i sprečavanjem klimatskih promjena.

Svaki novinarski rad koji ispunjava uslove konkursa mogu prijaviti autori lično, imenovani predstavnici medija ili treća strana (uz saglasnost autora i medijske kuće).

Podteme su sljedeće:

  • Novinarski doprinos promociji tolerantnog i inkluzivnog društva, ravnopravnosti i sprečavanja diskriminacije „Dijalog za budućnost“,
  • Novinarski doprinos informisanju, zaštiti i promociji pristupa pravdi za svako dijete u BiH,
  • Novinarski doprinos informisanju, zaštiti i promociji prava i interesa prisilno raseljenih osoba u BiH, povratnika, izbjeglica, migranata, tražitelja azila, te ljudi bez državljanstva,
  • Novinarski doprinos prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja,
  • Novinarski doprinos informisanju, zaštiti i promociji održivog razvoja fokusiranog na „čist zrak za sve“.

Zainteresovani kandidati trebaju poslati aplikaciju koja se sastoji od podataka o autoru i web-linka na objavljeni članak odnosno prilog/priču. Aplikaciju dostaviti u formi elektronske poruke na adresu [email protected] sa naznakom „Za novinarski konkurs/natječaj“. Potrebno je naglasiti ukoliko je objavljeni članak/prilog/priča produciran u okviru određene kampanje ili inicijative, ili su ga koproducirali eksterni partneri/donatori.

Konkurs je otvoren do 31. decembra 2017. godine.

Više informacija o konkursu možete pronaći na ovom linku.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin