Konkurs za novinare i novinarke, blogere i blogerke

23 okt
Rok prijave 20.11.2017

Uz podršku UN Women ureda u Bosni i Hercegovini i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), a u okviru projekta „Isključimo nasilje-Mediji protiv nasilja nad ženama” Udruženje BH novinari i Asocijacija XY organizuju takmičenje za novinare/ke sa ciljem promovisanja prava i interesa žrtava kroz kontekstualiziranje pitanja rodno zasnovanog nasilja.

Pozadina

Prema studiji o rasprostranjenosti nasilja nad ženama iz 2013. godine, svaka druga žena u BiH je nakon 15. godine iskusila neki oblik nasilja. Nasilje je sveprisutan problem koji pogađa sve populacione skupine u BiH, a društvene norme su generator nasilja. Podatak da među mladima egzistiraju stavovi da je žena koja je seksualno zlostavljana kriva jer stilom oblačenja izaziva nasilje i da to smatra gotovo 80% mladića na različitim lokacijama je poražavajuća, kao i podatak da prebacivanje krivice na žrtvu ohrabruje nasilje i opravdava ga kao „zasluženu kaznu”.

U okviru projekta „Isključimo nasilje- Mediji u borbi protiv nasilja”, Udruženje/udruga BH novinari organizovali su radionice za novinare/ke u deset gradova širom Bosne i Hercegovine u cilju poboljšanja uredničke politike u bh. medijima i znanja novinara/ki i blogera/ki o rodno zasnovanom nasilju. Mediji su snažan generator javnog mnijenja i brojne studije potvrđuju da mediji mogu biti ključan saveznik u prevenciji svih oblika nasilja, kao i da mogu promijeniti kulturu prihvatanja rodno zasnovanog nasilja.

Konkurs za novinare/ke i blogere/ke

Mediji su neodvojivi dio javnog i privatnog svakodnevnog života građana/ki Bosne i Hercegovine. Mediji, imaju uticaj na javno mnijenje i pomažu stvaranje održivih promjena u društvu. Konkursom za medije prepoznajemo njihov angažman u prevenciji svih oblika rodno zasnovanog nasilja, te u razbijanju duboko ukorijenjenih stereotipa. Konkursom želimo prepoznati i nagraditi njihov angažman u promociji ljudskih prava žena u pogledu , izvještavanja o rodno zasnovanom nasilju i svim njegovim formama, uključujući i nasilje nad ženama i djevojčicama, kao i nasilje u porodici.

Autori i autorice, kao i urednici i urednice, blogeri/ce i aktivisti/ce mogu dostaviti članke ili druge medijske sadržaje koji ispunjavaju uslove konkursa. Po jedna nagrada će biti dodijeljena za najbolji novinarski članak ili drugo novinarsko djelo u svakoj od pet kategorija:

 • Članak u štampi
 • Članak na web portalu
 • Televizijska priča
 • Radio istraživačka priča
 • Blog priča

Novčana nagrada za svaku kategoriju iznosi po 1. 000,00 KM.

Izbor najboljeg novinarskog autorskog pristupa će se temeljiti na sljedećim kriterijima:

 • Novinarski pristup predstavljanja činjenica i podataka u kontekstu rodne ravnopravnosti
 • Analitički pristup temi nasilja nad ženama i djevojčicama
 • Pošten, sveobuhvatan i objektivan pristup u kreiranju autorskog sadržaja, što uključuje obavezno korištenje više različitih izvora i više različitih perspektiva odabrane teme
 • Promocija prevencije rodno zasnovanog nasilja, posebno nasilja nad ženama i djevojčicama
 • Prikaz uloge muškaraca u prevenciji rodno zasnovanog nasilja
 • Korištenje rodno osjetljivog jezika
 • Inovativan i moderan stil pisanja za novine, web i blog/audio-vizualna prezentacija za radio i televiziju
 • Procjena pozitivnog učinka na publiku u smislu promovisanja rodno zasnovanog nasilja
 • Inovativnost u pristupu, obrađivanje tema koje nisu zastupljene u medijima

Zahtjevi konkursa za novinare/ke i blogere/ke

 • Članak u štampi mora biti originalan i njegova dužina mora biti najmanje 3 600 znakova. Dostavljeni materijal može odgovarati rasponu od istraživačke priče do izvještaja ili opservacije.
 • Članak na internet portalu mora biti originalan i njegova dužina mora biti najmanje 3 600 znakova. Dostavljeni materijal može odgovarati rasponu od istraživačke priče do izvještaja ili opservacije.
 • Televizijska priča mora biti informativna i trajati od 100 sekundi do 4 minute u obliku TV izvještaja.
 • Radio istraživačka priča može trajati od 100 sekundi do 7 minuta, ovisno o karakteru emitovanog materijala.
 • Blog priča mora biti originalna i njena dužina mora biti najmanje 3 600 znakova.

Dostavljeni novinarski rad mora biti objavljen.

Sva dostavljena ostvarenja moraju biti u kontekstu Bosne i Hercegovine, poštovati navedene zahtjeve i koristiti rodno osjetljiv jezik. Svi dostavljeni radovi bi trebali biti objavljeni na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku.

Prijava treba sadržavati podatke o autoru/ici i link za objavljeni rad koji treba dostaviti na e- mail adresu: [email protected], s naznakom „Za konkurs za novinare/ke i blogere/ke”.

Rok za dostavu prijava je 20. novembar.

Nagrade za najbolje autorske radove konkursa za novinare/ke i blogere/ke:

Najbolja ostvarenja u pet kategorija biće nagrađena jednom novčanom nagradom u iznosu od po 1.000,00 KM.

Više informacija.

(Visited 6 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin