Konkurs za novi upravni odbor ELSA-e Mostar

22 maj
Rok prijave 02.05.2016

Sedam članova UO imenuje Skupština ELSA-e Mostar nakon provedene konkursne procedure. Skupština će se održati početkom 03.06.2016. godine u Mostaru.

(I) Opći uslovi – za člana UO može se imenovati kandidat_kinja koji ispunjava sljedeće opće uslove:
a. da je državljanin_ka BiH;
b. da je stariji_a od 18 godina, a mlađi_a od 30 godina;
c. da je član_ica ELSA-e Mostar;
d. da nije aktivan član nijedne političke partije u BIH.

(II) Pozicije u upravnom odboru – UO je sastavljen od sedam osoba raspoređenih na sljedećim pozicijama:
a. Predsjednik_ca;
b. Generalni sekiretar_ica;
c. Blagajnik_ica;
d. Potpredsjednik_ica sektora za akademske aktivnosti;
e. Potrpedsjednik_ica sektora za seminare i konferencije;
f. Potpredsjednik_ica sektora za marketing;
g. Potpredsjednik_ica sektora za studentske prakse i razmjene.

(III) Prijava – prijava se vrši dostavljanjem sljedeće dokumentacije:
a. CV kandidata_kinje;
b. Motivacijsko pismo s kratkim planom aktivnosti.

(IV) Dostava prijava – prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na email: [email protected] s nazanačenim predmetom email-a: „prijava na konkurs“.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin