Konkurs za medije „Rušimo stereotipe, ostvarujemo prava”

3 jun

Prateći ciljeve Svjetskog dana slobode medija i slaveći maj kao mjesec slobode medija, UN Women u Bosni i Hercegovini otvara konkurs za novinare i novinarke. Konkurs poziva učesnike i učesnice da izvještavaju o pravima žena u skladu sa Ciljevima održivog razvoja, počevši od obrazovanja, okoliša i tržišta rada, do zakonodavstva, rodno zasnovanog nasilja i ekonomskog osnaživanja žena u Bosni i Hercegovini. Konkurs je otvoren za članke i druge novinarske radove objavljene u medijima Bosne i Hercegovine u periodu između maja i oktobra 2016. godine.

Pozadina

Žene i djevojčice čine više od polovine svjetskog stanovništva — one su izložene — i često ozbiljnije pogođene siromaštvom, klimatskim promjenama, nemogućnošću pristupa dovoljnoj količini potrebne zdrave hrane, manjkom zdrastvene njege, te globalnom ekonomskom krizom. Njihov doprinos i vodstvo su ključni za pronalaženje rješenja za postizanje rodne ravnopravnosti.

U skladu sa Programom održivog razvoja do 2030. godine koji je usvojen u septembru 2015. godine, UN Women želi prikazati podatke, priče i druge publikacije koje pojašnjavaju uticaj svakog od predloženih 17 ciljeva razvoja na žene, kao i na to kako žene i djevojčice mogu — i hoće — biti ključne u postizanju svakog od ovih ciljeva.

Konkurs za medije

Mediji su neodvojivi dio javnog i privatnog svakodnevnog života građana Bosne i Hercegovine. Mediji imaju uticaj na javno mnijenje i pomažu stvaranje održivih promjena u društvu.

Konkursom za medije UN Women želi prepoznati i nagraditi njihov angažman u promociji ljudskih prava žena u pogledu postizanja novog Programa 2030.

Autori i autorice, kao i urednici i urednice mogu dostaviti članke ili druge novinarske radove koji ispunjavaju uslove konkursa.

Po jedna nagrada će biti dodjeljena za najbolji novinarski članak ili drugo novinarsko djelo u svakoj od pet kategorija:

1.    Članak u štampi
2.    Članak na web portalu
3.    Televizijska priča
4.    Radio emisija
5.    Blog priča

Izbor najboljeg novinarskog rada će se temeljiti na sljedećim kriterijima:
– Novinarski pristup predstavljanja činjenica i podataka u kontekstu rodne ravnopravnosti i Ciljeva održivog razvoja
– Analitički pristup
– Stil pisanja za novine, web i blog / audio-vizualna prezentacija za radio i televiziju
– Procjena pozitivnog učinka na publiku u smislu promovisanja teme

Zahtjevi konkursa za medije:

1.    Članak u štampi mora biti orginalan i njegova dužina mora biti najmanje 3600 znakova. Dostavljeni materijal može odgovarati rasponu od istraživačke priče do izvještaja ili opservacije.
2.    Članak na internet portalu mora biti orginalan i njegova dužina mora biti najmanje 3600 znakova. Dostavljeni materijal može odgovarati rasponu od istraživačke priče do izvještaja ili opservacije.
3.    Televizijska priča mora biti informativna i trajati od 100 sekundi do 4 minute u obliku TV izvještaja.
4.    Radio emisija može trajati od 100 sekundi do 7 minuta, ovisno o karakteru emitovanog materijala.
5.    Blog priča mora biti orginalna i njena dužina mora biti najmanje 3600 znakova.

Dostavljeni novinarski rad mora biti dostupan na internetu.

Sva dostavljena ostvarenja moraju biti odraz održivih ciljeva razvoja i rodne ravnopravnosti u kontekstu Bosne i Hercegovine, poštovati navedene zahtjeve i koristiti rodno osjetljiv jezik. Svi dostavljeni radovi bi trebali biti objavljeni ili na bosanskom/hrvatskom/srpskom ili engleskom jeziku.

Prijava treba sadržavati podatke o autoru/ici i link za predani rad koji treba dostaviti na email adresu UN Women,[email protected], s naznakom „Za konkurs za medije“. Rok za dostavu prijava je 1. novembar 2016.

Nagrade konkursa za medije:

Najbolja ostvarenja u svakoj od kategorija biti će nagrađena tabletima, a UN Women će podržati dalju distribuciju radova među regionalnim i globalnim medijskim partnerima, kao i na web stranici UN Women.

Autorska prava:

UN Women u Bosni i Hercegovini će poštovati prava autora/ica, ali zadržava pravo korištenja dostavljenih radova za promociju ideja i vrijednosti UN Women. Pri svakoj distribuciji dostavljenih radova, UN Women će naglasiti ime autora/ice.

(Visited 197 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin