Konkurs za jednosemestralni studijski i istraživački boravak na Tehničkom Univerzitetu u Rigi

19 dec
Rok prijave 07.01.2017

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski i istraživački boravak na Tehničkom Univerzitetu u Rigi (Latvija) u akademskoj 2016/2017. godini.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Tehničkom Univerzitetu u Rigi dostupne su one studijske oblasti koje su date na web stranici: bachelor: http://fsd.rtu.lv/studies/bachelors-studies/ i master: http://fsd.rtu.lv/studies/masters-studies/

IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 750,00 EUR (za troškova života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

 APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTACIJA

Listu traženih dokumenata možete naći ovdje. Napomena: ugovor o učenju nije potrebno kompletno popunjavati prilikom prijave, ali je potrebno unijeti podatke i program koji bi se pratio na RTU.

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za dostavu dokumenata je do 07.01.2017. godine.

PRIJAVA:
Svu traženu dokumentaciju dostavljate na jedan od dva načina:
• putem emaila na [email protected] (obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima) ili
• putem protokola Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7, prizemlje) svaki radni dan do 15:00 sati do naznačenog roka za prijavu

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost
 • prijavljujete se samo za ljetni semestar akademske 2016/2017. godine (ljetni semestar traje od 30.01. do 22.06.2017. godine)
 • dostupne su 2 BA i 2 MA stipendije,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • viza za Latviju nije potrebna, ali ćete tamo rješavati svoj status preko dozvole za boravak.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku konkursa, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i koordinatori za međunarodnu saradnju sa članica univerziteta će izvršiti tehničku provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata).
 1. Podobne prijave će biti potvrđene partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
 1. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 1. Realizacija akademske/administrativne mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u ljetnom semestru u akademskoj 2016/2017. godini.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin