Konkurs za jednosemestralni studijski boravak na La Sapienza Univerzitetu u Rimu

30 mar
Rok prijave 13.04.2017

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski boravak na La Sapienza Univerzitetu u Rimu (Italija) u akademskoj 2017/2018. godini.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na La Sapienza Univerzitetu u Rimu dostupne su one studijske oblasti koje su date na engleskom ili italijanskom.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti drugog ciklusa (master) Univerziteta u Sarajevu.

IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

DOKUMENTACIJA

U trenutku prijave prema nama (Službi za međunarodnu saradnju) potrebno je ispuniti online prijavu i dostaviti ispod tražene dokumente na [email protected].

 1. Nominacijsko pismo
 2. Ugovor o učenju
 3. Prepis ocjena (ovjeren prevod na engleski jezik)
 4. Dokaz o poznavanju Engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide (minimanlno nivo B1)
 5. Skenirana stranica pasoša

Ukoliko budete odabrani od strane La Sapienza univerziteta u Rimu, biti će potrebno da njima dostavite dodatne dokumente (CV, motivacijsko pismo, prepis ocjena i ugovor o učenju).

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 10.03.2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 13.04.2017. godine do 15:00 sati.

PRIJAVA:

Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem emaila na [email protected] (obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima)

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost za studenta (6 mjeseci),
 • stipendija se odnosi na zimski semestar 2017/2018,
 • dostupna je jedna masterstipendija,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin