Konkurs za izbor polaznika “Klinika iz međunarodnog i evropskog prava ljudskih prava”

21 sep
Rok prijave 06.10.2016

Treću godinu zaredom, Evropsko udruženje studenata prava Sarajevo organizuje Pravnu Kliniku iz međunarodnog i evropskog prava ljudskih prava. Analizom nastavnog plana i programa dodiplomskog studija prava ustanovljeno je da studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu nemaju priliku da se upoznaju sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te praksom Evropskog suda za ljudska prava.

klinika

U okviru predmeta Krivično procesno pravo I, studenti se upoznaju samo sa osnovnim principima člana 6 Evropske konvencije: prava na pravično suđenje. Predmet Ustavno pravo I pruža samo osnovne informacije o Evropskoj konvenciji.

Klinika pruža jedinstvenu priliku da se studenti Pravnog fakulteta upoznaju sa zaštitiom ljudskih prava u ustavnopravnom poretku BiH, potom zaštitom ljudskih prava na nivou UN-a, Organizacije američkih država i Afričke unije. Potom, Klinika će se fokusirati na prava i slobode zagarantova Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te sudsku praksu suda u Strasbourgu.

klinika_2

Posebne teme će se ticati: prava na život, zabranu mučenja, prava na slobodu i sigurnost, prava na djelotvoran pravni lijek, prava na pravično suđenja, prava na privatni i porodični život, slobodu izražavanja, slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti i zabranu diskriminacije. Posebna pažnja će biti posvećena derogaciji Konvencije s obzirom na činjenicu da su dvije članice Vijeća Evrope: Francuska i Turska nedavno derogirali Konvenciju.

Klinika u akademskoj 2016/2017. godini se sastoji od 15 predavanja, dvije vježbe te takmičenja u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava. Predavači na Klinici će biti istaknuti predstavnici akademske zajednice, sudije ustavnih sudova, advokati, zaposlenici Ureda Ombudsmena BiH i Ureda zasupnika Vijeća ministara pred Sudom u Strasbourgu.

Kandidati trebaju dostaviti prijavu u wordu. Prijava ima dva dijela: biografija (u biografiji je potrebno navesti ime i prezime, datum rođenja, studijsku godinu i sl.) i motivacijsko pismo (do 100 riječi), s nazivom dokumenta u formu: prezim_PRIJAVA (npr. kovacevic_PRIJAVA). Prijava treba biti dostavljena najkasnije do 6. oktobra 2016. godine do 23:59h. Prijave slati isključivo na e-mail adresu: [email protected]. Na istu adresu se kandidati mogu obratiti sa upitima.

Rok za dostavljanje prijave je do 6.10.2016. godine.

Više informacija na facebook stranici ELSA-e Sarajevo.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin