Konkurs za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na područje Republike Srpske

23 nov
Rok prijave 24.12.2016

Na osnovu člana 11. stav 7. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (‘’Službene novine FBiH’’, broj: 15/05), a u cilju podrške kvalitetnoj izradi i provedbi planova i programa humanitarnog, zdravstvenog i psihosocijalnog zbrinjavanja povratnika u mjestima povratka za 2016. godinu, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje javni oglas za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na područje Republike Srpske.

 

Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području Republike Srpske;
2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području Republike Srpske; 3. da studiraju na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;
4. da su redovni studenti ili redovni samofinansirajući studenti, prvi put upisani na neku od godina studija, I i II ciklusa po Bolonjskom ili dodiplomskog studija po starom sistemu obrazovanja;
5. da nisu stariji od 30 godina.

Prijava na Javni oglas treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezija 56, Sarajevo;
2. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni studenti na priznatim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ne starije od 30 dana;
3. Originalno uvjerenje o prebivalištu (CIPS), ne starije od 30 dana;
4. Uvjerenje/potvrdu o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka za nosioca domaćinstva u kojem student živi (izdato od nadležnog organa original ili ovjerena fotokopija);
5 Ovjerena izjava o zajednickom domaćinstvu, ne starija od 6 mjeseci;
6. Dokazi o visini prihoda članova zajedničkog domacinstva:
a) Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva i/ili
b) Ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska, starosna
penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina, ako je član domaćinstva
penzioner ili umirovljenik), i/ili
c) Dokaz o nezaposlenosti članova domaćinstva: potvrda biroa za zapošljavanje,
lične izjave o (ne)ostvarenim godišnjim prihodima ovjerene od strane općinske
službe za ovjeru potpisa, ili dokazi o školovanju za ostale nezaposlene članove
domaćinstva.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom “Prijava na Javni oglas za dodjelu studentskih stipendija” na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ul. Alipašina 41,
71000 Sarajevo

Prijave se mogu izvršiti do 24.12.2016.

Više informacija na: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

(Visited 187 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments