Konkurs Udruženja “Spajalica” za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija u ak. 2016/17. godini

13 dec
Rok prijave 18.12.2016

Odlukom Upravnog odbora, Udruženje „Spajalica“ raspisuje Konkurs za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2016/17. godini.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2016/17. godinu, odnosno za period od  01. oktobar 2016. godine do 31. juli 2017. godine u mjesečnim iznosima od 100,00 KM.

Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu, koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

OPĆI KRITERIJI:

  • državljanin Bosne i Hercegovine;
  • prvi put redovno upisan u akademsku 2016/17. godinu po Bolonjskom procesu.

POSEBNI KRITERIJI:

  • materijalno stanje – socijalni status;
  • da nije redovno samofinansirajući student;
  • da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica niti da ostvaruje pravo na novčanu naknadu po drugom osnovu;
  • iz jedne porodice ne može biti više od jednog korisnika stipendije.

Svi zainteresirani kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, trebaju detaljno popuniti online prijavni obrazac, koji se nalazi na oficijelnoj web stranici Udruženja.

Svi podaci koje kandidat unosi prilikom apliciranja moraju biti tačni i isključivo vezani za tog kandidata, jer će sve navedeno u obrascu naknadno morati dokazati validnim dokumentima, u protivnom gubi pravo na stipendiju.

Komisija će nakon isteka roka za prijavu, prema informacijama sa prijavnih obrasaca rangirati kandidate i objaviti preliminarnu listu stipendista u roku do 2 (dva) dana od dana zatvaranja konkursa.

Studenti koji prema preliminarnoj listi budu predloženi za stipendiste Udruženja, bit će dužni u roku od 10 (deset) dana od dana objave prelimarne liste, da dostave na adresu Udruženja, isključivo putem pošte, svu potrebnu dokumentaciju koja se traži u nastavku teksta.

Ukoliko predloženi studenti ne dostave potrebnu dokumentaciju u navedenom roku gube pravo na stipendiju.

Krajnji rok za prijavu je  18.12.2016. godine do 23:00 sati.

Dodatne informacije o uslovima i načinu apliciranja možete pronaći ovdje.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin