Konkurs Općine Vogošća za stipendiranje učenika i studenata u akademskoj 2018/19. godini

19 dec
Rok prijave 28.12.2018

 

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), člana 71. stav 2. tačka 1. Statuta Općine Vogošća («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 27/14 i 14/15), i člana 12. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:45/14, 51/16 i 44/17), Općinski načelnik Vogošće, raspisuje

KONKURS

za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2018/2019. godini

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendije imaju redovni učenici srednjih škola sa sjedištem na području Kantona Sarajevo i redovni studenti Univerziteta u Sarajevu i pridruženih članica Univerziteta u Sarajevu, studijski program I i II ciklusa, a imaju prebivalište – boravište na području općine Vogošća, uz uslov da ne koriste stipendiju po drugom osnovu.

Pravo učešća na konkursu imaju učenici i studenti čija porodica po članu domaćinstva nema primanja veća od jedne polovine prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u prethodnoj školskoj godini su imali uspjeh u školi odnosno na fakultetu, i to:

  • redovni učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom u prethodnoj školskoj godini – 4,5 (četiri i po)
  • redovni studenti prve godine Univerziteta u Sarajevu (koji su završili IV razred u prethodnoj školskoj godini) sa najmanjom prosječnom ocjenom – 4,5 (četiri i po)
  • redovni učenici prvog razreda srednje škole (koji su završili IX razred u prethodnoj školskoj godini) sa najmanjom prosječnom ocjenom – 5,0 (pet)
  • redovni studenti Univerziteta u Sarajevu koji pohađaju tehničke i medicinske fakultete sa prosjekom ocjena u prethodnoj akademskoj godini najmanje – 8 (osam),
  • redovni studenti Univerziteta u Sarajevu svih ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena u prethodnoj akademskoj godini najmanje – 8,5 (osam i po)
  • redovni učenici srednjih škola koji se školuju za zanimanja za kojima je vogošćanska privreda iskazala potrebu
  • učenici i studenti čiji članovi domaćinstva nemaju nikakvih primanja bez obzira na prosjek ocjena u prethodnoj školskoj/akademskoj godini.

Pravo učešća na konkursu, bez obzira na visinu primanja, imaju studenti koji su u prethodnoj studijskoj godini ostvarili prosjek ocjena od najmanje 9,0 i studenti prve godine koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili prosjek 5,0, te učenici II, III i IV razreda srednje škole koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili prosjek 5,0.

Pravo na stipendiju ostvaruju redovni učenici i studenti bez oba roditelja, učenici i studenti čiji je jedan od roditelja dobitnik najvećeg ratnog priznanja i učenici i studenti sa teškim oboljenjima utvrđenim na osnovu klasifikacione liste teških oboljenja, a koji pohađaju srednju školu na području Kantona Sarajevo, odnosno Univerzitet u Sarajevu.

Pravo učešća na konkursu nemaju studenti koji imaju status apsolventa, koji su obnovili godinu, te studenti i učenici koji ostvaruju pravo na stipendiju po drugom osnovu.

Ukoliko dva ili više članova iste porodice ostvare pravo na stipendiju, stipendija će biti dodjeljena samo jednom članu porodice.

U školskoj-akademskoj 2018/2019. godini će se stipendirati:

a) SREDNJE OBRAZOVANJE
20 učenika I razreda
20 učenlka li razreda
20 učenika Ili razreda
20 učenika IV razreda
5 učenika po zahtjevima vogošćanske privrede (bravar,zavarivač,operater na CNC mašinama)
b) VISOKO OBRAZOVANJE

I CIKLUS STUDIJA

30 studenta I godine
30 studenta li godine
30 studenta Ili godine
30 studenta IV godine
4 studenta V godine
4 studenta VI godine
II CIKLUS STUDIJA

10 studenta I godine
10 studenta li godine

Kandidati za konkurs trebaju podnijeti prijave u roku od 30 dana od dana objave Konkursa u sredstvima javnog informisanja na propisanom obrascu, lično na protokol Općine ili putem pošte, na adresu: Općina Vogošća, ul.Jošanička 80, sa naznakom «za Konkurs za stipendiranje učenika i studenata», te dostaviti dokumentaciju koju možete pronaći na sljedećem linku.

(Visited 67 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments