Konkurs Općine Centar za stipendiranje učenika i studenata u šk./ak. 2017/18. godini

21 nov
Rok prijave 05.12.2017

Načelnik Općine Centar raspisuje konkurs za stipendiranje nadarenih učenika i studenata  u školskoj/akademskoj 2017/2018. godini.

Pravo na stipendiju imaju nadareni učenici i studenti koji se nalaze na redovnom školovanju u srednjim i visokoškolskom ustanovama i imaju prebivalište na području općine Centar Sarajevo u neprekidnom trajanju od tri godine do dana podnošenja prijave i to:

 • učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom od 4,7, a učenici prvog razreda srednje škole koji su u toku osnovnog obrazovanja, odnosno od šestog do devetog razreda, stekli prosjek ocjena od najmanje 4,7;
 • redovni studenti I i II ciklusa studija koji prvi put upisuju tekuću akademsku godinu sa prosjekom ocjena od najmanje 9,00;

Prijavljeni kandidati će se bodovati po dva osnova za koja treba priložiti original ili ovjerenu kopiju dokumentacije:

 • rezultati postignuti u prethodnoj školskoj/akademskoj godini
 • svjedočanstvo o uspjehu u prethodnoj školskoj godini, a za
  učenike I razreda srednje škole svjedočanstvo o završenom
  IX razredu i uvjerenje o prosjeku ocjena za VI,VII i VIII razred;
 • uvjerenje o prosjeku ocjena u prethodnoj akademskoj godini,
  a za studente I godine svjedočanstvo završnog razreda srednje škole
 • potvrda o upisu u školsku/akademsku 2017/18.godinu
  rezultati postignuti na takmičenjima
 • dokaz o učešću i postignutim rezultatima na kantonalnim,
  federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima;
 • izjava da učenik/student ne prima stipendiju po nekom drugom osnovu;
 • uvjerenje o kretanju, a ako je kandidat maloljetan Uvjerenje o
  kretanju za roditelja – staratelja (MUP KS- Policijska ispostava Centar).

Stipendije će se isplaćivati 10 mjeseci počev od septembra 2017. godine i to:

 • za srednje obrazovanje u iznosu od 80,00 KM i
 • za studente na visokoškolskim ustanovama i fakultetima u iznosu od 100,00 KM

Ukupan broj stipendija koje će se dodijeliti u tekućoj školskoj/akademskoj godini, odredit će se nakon usvajanja Budžetu, prema raspoloživim sredstvima za ovu namjenu.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici/studenti koji primaju stipendiju po nekom drugom osnovu, koji su obnovili godinu, apsolventi, te dva ili više učenika/studenta iz iste porodice.

Preliminarna rang lista izabranih kandidata, sa rokom za podnošenje prigovora, objavit će se na Web stranici i Oglasnoj ploči Općine.
O konačnim rezultatima konkursa svaki prijavljeni kandidat će biti pismeno obaviješten.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu na Konkurs (koju možete naći na web strani www.centar.ba ili lično preuzeti na info-pultu Općine Centar Sarajevo) sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na protokol Općine Centar Sarajevo ili poštom preporučenu na adresu Mis Irbina broj 1, uz naznaku “Prijava za stipendiju – nadareni učenici/studenti”.

Rok za podnošenje prijave je 5.12.2017. godine.

Prilozi:
opcina-centar-ucenici-studenti-zahtjev-nadareni-sk-2017-18.pdf

(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments