Konkurs: Novinarski doprinos informisanju o razvojnim procesima i projektima koji su sadržajno povezani sa strategijom lokalnog razvoja

9 apr
Rok prijave 01.06.2019

Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), koji je zajednički projekat Vlade Švajcarske i UNDP-a, objavljuje konkurs za novinarski doprinos informisanju o ciljevima, procesima, rezultatima i važnosti lokalnih razvojnih procesa i projekata koji su sadržajno povezani sa strategijom lokalnog razvoja.

Konkurs/natječaj je otvoren za sve novinare/novinarke, blogere/blogerke iz ILDP partnerskih opština/ općina i gradova čiji su originalni autorski prilozi ili priče objavljeni u medijskom prostoru BiH u periodu od 1. januara/siječnja 2019. do 01. juna/lipnja 2019. godine.

Ciljna grupa:

Medijski profesionalci, novinarke, novinari, blogerke i blogeri (osobe koje svoje uratke objavljuju u bosanskohercegovačkim štampanim i elektronskim medijima, što uključuje online medije, blogove i vlogove), a djeluju u 33 ILDP partnerske jedinice lokalne samouprave[1] u Bosni i Hercegovini.

Glavna tema konkursa/natječaja:

Prijavljeni radovi trebaju za cilj imati informisanje lokalne publike (javnosti) o lokalnim razvojnim procesima i projektima koji su sadržajno povezani sa temama koje se tiču važnosti strateškog planiranja i upravljanja lokalnim razvojem za razvoj lokalne zajednice (opštine/općine ili grada), kao i učešća građana, poslovnog sektora i organizacija civilnog društva u lokalnim razvojnim procesima strategije lokalnog razvoja.

Svaki novinarski rad koji ispunjava uslove konkursa/natječaja, može prijaviti autor/autorka lično, imenovani predstavnik/predstavnica medija ili treća strana (uz saglasnost autora/autorke i/ili medijske kuće).

 

Pod-teme:

· značaj lokalne razvojne strategije kao platforme za dugoročni i održivi razvoj lokalne zajednice,

· procesi izrade i provedbe lokalne razvojne strategije (kao što su izrada strateškog dokumenta, izrada akcionih planova provedbe razvojne strategije i njihovo usklađivanje sa budžetom JLS identifikacija, odabir, izrada, finansiranje i realizacija konkretnih strateških projekata; praćenje i izvještavanje o ostvarenim rezultatima strateških projekata i razvojnih efekata lokalne razvojne strategije)

· značaj učešća građana, poslovnog sektora, organizacija civilnog društva, izvršnih i političkih organa vlasti u lokalnim razvojnim procesima,

· osnaživanje različitih ranjivih i manjinskih grupa u lokalnoj zajednici kroz uključiv proces izrade razvojnih strategija,

· socijalna uključenost i rodna ravnopravnost,

· globalni ciljevi održivog razvoja SDG’s,

Kriteriji za ocjenjivanje

Prilikom izbora najboljih novinarskih priloga / priča uzimaju se u obzir sljedeći kriteriji:

· Adekvatnost, originalnost i oblici informisanja publike (javnosti) o lokalnim strateškim procesima, projektima  i ostalim elementima (definisanim u okviru opisa glavne teme/ odabranih pod-tema),

· Način prezentovanja činjenica, podataka, izvora,

· Analitički pristup (korištenje najmanje dva izvora, razumljivost kompleksne teme, stavljanje brojki/izjava/informacija u kontekst, analiziranje rezultata/efekata razvojnih procesa i projekata),

· Spisateljski stil (za novinske i web priče, uključujući blogove), audiovizuelna prezentacija za radio i TV priče,

· Poštivanje principa i etičkih normi izvještavanja,

· Osnaživanje različitih ranjivih i manjinskih grupa u lokalnoj zajednici i doprinos provođenju principa socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti,

· Procjena pozitivnog efekta na publiku u smislu promovisanja glavne teme / odabranih pod-tema,

· Korištenje rodno osjetljivog jezika,

· Autor/autorka svojim radom promoviše vrijednosti koje su u skladu sa vrijednostima i stavovima koje zastupaju Ambasada Švicarske u BiH i Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH.

Žiri i nagrade

Tročlani žiri sastavljen od iskusnog novinara/novinarke, predstavnika/predstavnica ILDP projekta i Odjela za komunikacije Ambasade Švicarske u BiH i UNDP-a u BiH, odabraće najbolje radove i objaviti svoju odluku putem web stranice Ambasade Švicarske u BiH www.eda.admin.ch/sarajevo i UNDP-a u BiH www.ba.undp.org, najkasnije 01. jula 2019. godine.

Tri prvoplasirane autorke/autora, bez obzira na novinarski žanr i vrstu medija iz kojeg dolaze, biće nagrađeni sa robnom nagradom, u vidu dole navedene opreme koja će nagrađenima olakšati obavljanje svakodnevnog novinarskog posla.

  1. Nagrada: tablet i mikro kamera 360
  2. Nagrada: tablet
  3. Nagrada: tablet

Posebni uslovi

Autorski prilozi / priče trebaju biti dostavljeni na službenim jezicima BiH.

Organizator konkursa/natječaja zadržava pravo da ne dodijeli nagradu ukoliko se ne prijavi dovoljan broj radova ili prijavljeni radovi ne budu u skladu sa definisanim elementima ovog poziva.

Samo autori/autorke radova koji uđu u najuži izbor za dodjelu priznanja će biti direktno informisani.

Slanje aplikacije za učestvovanje u konkursu / natječaju

Konkurs/natječaj  je otvoren od dana objave do 12:00 sati 01. juna 2019. godine, a vrijedi za autorske priloge ili priče objavljene u medijskom prostoru BiH u periodu od 1. januara/siječnja 2019. do 01. juna/lipnja 2019. godine.

Aplikacija se sastoji od podataka o autoru (ime i prezime, djelatnost, telefon i email adresa),  i web-linka ili skenirane kopije objavljenog članaka odnosno priloga/priče (za priče/priloge objavljene u štampanim medijima), odnosno web linka na video ili audio snimak objavljenog TV ili radio priloga/priče.

Potrebno je naglasiti ukoliko je objavljeni članak/prilog/priča produciran u okviru određene kampanje ili inicijative, ili je ko-produciran od strane eksternih partnera/donatora.

Aplikaciju dostaviti u formi elektronske poruke na adresu [email protected] sa naznakom „Za novinarski konkurs/natječaj – ILDP“ do 12:00 sati 01. juna 2019. godine

Prijedlozi projekata zaprimljeni nakon isteka roka neće se razmatrati.

Autorska prava

Ambasada Švicarske u BiH i UNDP u BiH će poštovati prava autora/autorki, uz zadržavanje prava korištenja (publikovanja/emitovanja) dostavljenih radova. Pri svakoj distribuciji radova (u BiH i u Švicarskoj), Ambasada Švicarske u BiH i UNDP će naglasiti ime autora/autorke i medijske kuće.

Preuzeto sa: www.ba.undp.org

(Visited 91 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Meris Bećović