Konkurs/natječaj za Novinarski doprinos informisanju, zaštiti i promociji pristupa pravdi za svako dijete u BiH

5 dec
Rok prijave 31.12.2017

Svako dijete je važno“ i „Svi smo odgovorni“, slogani su projekta „Pravda za svako dijete“ koji provodi UNICEF. U okviru ovog projekta dodjeljuje se godišnja nagrada za novinarski doprinos zaštiti i promociji prava djeteta. Ovu nagradu tradicionalno dodjeljuje UNICEF, od ove godine i kao dio UN porodice, nastavljajući tako promovirati Ciljeve održivog razvoja.

United Nations in BiH, 21. studenoga 2017.

Ujedinjene nacije u BiH objavljuju konkurs za novinarski doprinos informisanju o Ciljevima održivog razvoja u BiH i njihovoj promociji, koji je otvoren za sve novinare/novinarke čiji su radovi objavljeni u bh. medijima ili putem Internet kanala tokom perioda od 01. januara 2017. godine do 31. decembra 2017. godine. Prijavljeni radovi moraju biti dostupni putem interneta, ili dostavljeni skenirani ili na odgovarajućem elektronskom mediju radi lakšeg uvida stručnog žirija.

Nagrade i priznanja će biti dodijeljene za novinarski doprinos u štampi, kao i za dokumentarni ili informativni uradak trajanja do 5 minuta na radiju, televiziji i online medijima.

Glavna tema konkursa/natječaja

U skladu sa opštim načelima Ciljeva održivog razvoja, prijavljeni radovi se trebaju baviti sljedećim temama: promocijom inkluzije, nediskriminacije, nenasilja, poštivanjem različitosti, očuvanjem okoliša i sprečavanjem klimatskih promjena.

Svaki novinarski rad koji ispunjava uslove konkursa, može prijaviti autor/autorka lično, imenovani predstavnik/predstavnica medija ili treća strana (uz saglasnost autora/autorke i/ili medijske kuće).

Pod teme

 1. Novinarski doprinos promociji tolerantnog i inkluzivnog društva, ravnopravnosti i sprečavanja diskriminacije „Dijalog za budućnost“,

 2. Novinarski doprinos informisanju, zaštiti i promociji pristupa pravdi za svako dijete u BiH,

 3. Novinarski doprinos informisanju, zaštiti i promociji prava i interesa prisilno raseljenih osoba u BiH, povratnika, izbjeglica, migranata, tražitelja azila, te ljudi bez državljanstva,

 4. Novinarski doprinos prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja,

 5. Novinarski doprinos informisanju, zaštiti i promociji održivog razvoja fokusiranog na „čist zrak za sve“.

Kriteriji za ocjenjivanje

Prilikom izbora najboljeg novinarskog rada vodiće se računa o sljedećim kriterijima:

 • Izbor teme i povezanost sa Ciljevima održivog razvoja;

 • Način prezentiranja činjenica i podataka (odabir novinarskog ugla i korištenje utemeljenih činjenica i više izvora);

 • Analitički pristup;

 • Spisateljski stil (za novine i web priloge/priče) / audiovizuelna prezentacija za radio i TV priloge/priče;

 • Procjena pozitivnog efekta na publiku u smislu promovisanja Ciljeva održivog razvoja generalno, kao i specifične teme;

 • Korištenje rodno osjetljivog jezika;

 • Poštivanje principa i etičkih normi izvještavanja,

 • Autor/autorka svojim radom promoviše vrijednosti koje su u skladu sa vrijednostima i stavovima Ujedinjenih nacija.

Žiri

Šestočlani žiri sastavljen od iskusnih novinara/novinarki, ranijih dobitnika/dobitnica novinarskih priznanja ili nagrada na konkursima koje su provodile UN agencije, te predstavnika/predstavnica agencija UN-a u BiH koji su stručnjaci/stručnjakinje iz oblasti inkluzije, zaštite okoliša, povratka i borbe protiv klimatskih promjena, odabraće najbolje radove i objaviti svoju odluku na ceremoniji čiji će datum biti naknadno podijeljen.

Kategorije priznanja:

 • najbolji novinski tekst – štampani mediji

U konkurenciju ulaze originalni autorski tekstovi dužine najmanje dvije novinarske kartice, različitih žanrovskih formi – izvještaji, reportaže i istraživački formati, komentari (osvrti, kolumne, kritike, zapažanja…) koji su objavljeni u štampanim medijima.

 • najbolji novinski tekst – web

U konkurenciju ulaze autorski tekstovi objavljeni isključivo putem online platformi (web stranice, news portali, blog), uključujući i razne multimedijalne formate. Ukoliko je riječ o nekom multimedijalnom sadržaju koji zahtijeva obrazloženje, ono se šalje e-mailom zajedno sa prijavom. Rad neće moći učestvovati u ovoj kategoriji ako je u istoj formi objavljen u nekom drugom mediju.

 • najbolji video prilog/priča

U konkurenciju ulaze dokumentarni i/ili informativni prilozi i priče trajanja od 1 do 5 minuta. Nije nužno da su prilozi objavljeni u informativnim emisijima, ali je neophodno da su informativnog karaktera, odnosno da spadaju u formu TV priloga ili online video formata koji sadrži kombinaciju off-a novinara i audiovizuelnih izjava.

 • najbolji radio prilog/priča

U konkurenciju ulaze dokumentarni i/ili informativni audio prilozi i priče trajanja od 1 do 5 minuta.

Posebni uslovi:

Po jedno priznanje će biti dodijeljeno za svaku od kategorija.

Organizator konkursa/natječaja zadržava pravo da ne dodijeli priznanje u nekoj od kategorija, ukoliko se za tu kategoriju ne prijavi dovoljan broj radova ili prijavljeni radovi ne budu odgovarajućeg kvaliteta.

Ukoliko se u okviru neke kategorije prijavi manje od tri rada, oni će biti pridruženi radovima u kategoriji koja je medijski najbliža onoj u kojoj su konkurisali i imaće ravnopravan status za dobijanje priznanje.

Slanje aplikacije za učestvovanje u konkursu / natječaju.

Aplikacija se sastoji od podataka o autoru i web-linka na objavljeni članak odnosno prilog/priču. Aplikaciju dostaviti u formi elektronske poruke na adresu [email protected] sa naznakom „Za novinarski konkurs/natječaj“.

Potrebno je naglasiti ukoliko je objavljeni članak/prilog/priča produciran u okviru određene kampanje ili inicijative, ili je ko-produciran od strane eksternih partnera/donatora.

Samo autori/autorke radova koji uđu u najuži izbor za dodjelu priznanja će biti direktno informisani.

Konkurs je otvoren od dana objave do 31. decembra 2017. godine, a rok za dostavu prijava je 31.12.2017. godine u 23:59 sati.

Autorska prava:

Agencije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini će poštovati prava autora/autorki, uz zadržavanje prava korištenja (publikovanja/emitovanja) dostavljenih radova. Pri svakoj distribuciji radova, agencije UN-a će naglasiti ime autora/autorke i medijske kuće.

Konkurs možete preuzeti i u .pdf formatu na ovom link-u.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments