Konkurs Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za dodjelu studentskih stipendija

27 jan
Rok prijave 06.02.2018

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije
Tuzlanskog kantona za studij u školskoj 2017/2018 godini.

Pravo na dodjelu stipendije po ovom Konkursu ima kandidat pod uslovom da:

 • ima prijavljeno mjesto prebivališta na području Kantona, odnosno mjesto
  boravišta u statusu raseljene osobe na području Kantona,
 • je prije ostvarenog povratka u predratno mjesto prebivališta imao
  status raseljene osobe na području Kantona,
 • je u tekućoj godini prvi put upisao određenu godinu studija i
 • je redovan student visokoškolske ustanove dodiplomskog studija.

Studij na visokoškolskoj ustanovi obuhvata redovni studij prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180
odnosno 240 ECTS bodova.

Lista kandidata se utvrđuje na osnovu ostvarenog broja bodova utvrđenog po osnovu sljedećih kriterija:

 • ostvarenog uspjeha u prethodno završenoj studijskoj godini,
 • imovinskog cenzusa,
 • branilačkog statusa,
 • ratnih priznanja i odlikovanja,
 • zdravstvenog stanja i
 • osvojenih nagrada i plaketa.

Rokovi za podnošenje zahtjeva:

 1. Rok za podnošenje prijava po ovom Konkursu je 15 dana od dana
  objavljivanja na web-stranici Vlade Kantona, odnosno
  od 22.01.2018. – 06.02.2018. godine (utorak).
 2. Činjenice i dokazi iz dostavljenih prijava uzimaju se u razmatranje
  onakve kakve su postojale u momentu- danu zaključenja Konkursa.
 3. Popunjeni jednoobrazni zahtjev, sa potrebnom dokumentacijom,
  podnosi se u zapečačenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu
  Zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu: Tuzlanski kanton,
  Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Rudarska broj:
  57., 75 000 Tuzla,[sa naznakom] “Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija
  studentima branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2017/2018 godinu”
 4. Ministrastvo po službenoj dužnosti za sve kandidate pribavlja dokaz o korištenju
  prava na subvencioniranje troškova smještaja i ishrane u studentskim
  domovima na području Bosne i Hercegovine.
 5. Obrazac zahtjeva, spisak potrebne dokumentacije i izjavu zainteresovan
  kandidat može preuzeti:
  – sa web stranice Vlade Tuzlanskog kantona,
  – u gradskoj /općinskoj službi za branilačko invalidsku zaštitu i
  – u kantonalnim branilačkim savezima i udruženjima.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

Detaljne informacije o stipendijama možete pročitati ovdje.

(Visited 115 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Emina Mumić