Konkurs Bosna Bank International (BBI) za prijavu na IDB program stipendiranja za akademsku 2018/19. godinu

11 aug
Rok prijave 20.08.2018

BBI poziva sve studente zainteresovane za dodiplomski studiji u zemljama članicama IDB da se prijave. Mogu se prijaviti i studenti zainteresovani za dodiplomski studiji u Bosni i Hercegovini. Pravo učešća na konkurs imaju državljani Bosne i Hercegovine koji su u 2018. godini završili srednju školu u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini. 

Konkurs objavljen od IDB sa detaljima o programu, studijskim oblastima, kriterijima i uslovima stipendije možete preuzeti ovdje.

Kandidati zainteresirani za učešće na konkursu trebaju popuniti prijavu na engleskom jeziku te dostaviti prateću dokumentacije. Prateća dokumentacija treba biti na engleskom jeziku ili prevedena na engleski jezik od strane sudskog tumača:

  • Kopija lične karte;
  • Međunarodni rodni list;
  • Ljekarsko Uvjerenje
  • Ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi
  • Ovjerena kopija svjedodžbi o završenim razredima srednje škole
  • Ovjerena kopija potvrde o upisu na dodiplomski studiji (za student koji se prijavljuju za studiji u Bosni i Hercegovini)
  • Ukoliko gore navedeni dokumenti nisu na engleskom jeziku potrebno je dostaviti prevod na engleski jezik ovjeren od strane sudskog tumača.

Prijave, odnosno popunjen formular za prijavu zajedno sa kompletnom pratećom dokumentacijom, potrebno je dostaviti putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu kako slijedi:
Bosna Bank International 
Trg djece Sarajeva bb 
71000 Sarajevo 

Napomena: «Prijava na Konkurs za IDB program stipendiranja»

Rok za prijavu na studiji u Bosni i Hercegovini je ponedjeljak, 20.08.2018. godine.

BBI zadržava dokumentaciju za učenike/studente dobitnike stipendija. BBI neće vraćati dokumentaciju ostalim aplikantima, niti će snositi bilo kakvu odgovornost za istu, uključujući pravo BBI da istu uništi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 0800-200-20 ili 033-275-204 ili putem e-mail-a: [email protected].

Prilog: konkurs
(Visited 2 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments