Konferencija “Zaustavimo nasilje na Internetu”

24 jan
Rok prijave 25.01.2017

Centar za društveno istraživanje „Global Analitika“ vas poziva na konferenciju na temu„Zaštita djece i mladih od zlostavljanja na internetu“.

Konferencija će se održati u petak, 27.01.2017. sa početkom u 13:00, u Studentskom klubu KUK (Medicinski fakultet u Sarajevu).

Glavni cilj ovog projekta jeste informiranje ciljane grupe (učenika osnovnih i srednjih škola, nastavnog osoblja i roditelja) o problematici zlostavljanja djece i mladih na internetu, koje to posljedice nosi sa sobom, o prepoznavanju nasilja među vršnjacima i vršnjakinjama, kao i načinima preventivnog djelovanja i zaštite od tog oblika nasilja. Želimo napomenuti da je projekat podržan od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u sklopu implementacije međunarodnog projekta, s ciljem pružanja podrške pravosuđu u Bosni i Hercegovini, kroz jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa.

U okviru završne faze ovog projekta, na konferenciji će se predstaviti finalni rezultati istraživanja koje je provedeno na području tri kantona: Kanton Sarajevo, Hercegovačko-neretvanski kanton i Zapadnohercegovačka županija, te uz renomirane predavače i stručnjake donijeti preporuke za buduće djelovanje po pitanju ovog problema.

Global Analitika predstavlja organizaciju, koja ima za cilj da doprinese stvaranju sigurnijeg okruženja kroz suprotstavljanje svakom obliku društvene destrukcije. Osnivači i članovi Global ANALITIKE su članovi akademske zajednice – profesori, asistenti i studenti sa više fakulteta Univerziteta na nivou Bosne i Hercegovine, kao i građani koji svojim znanjem i iskustvom žele doprinijeti stvaranju sigurnog okruženja, osnaživanju uloge civilnih udruženja, izgradnji mira, zaštiti i promoviranju ljudskih prava i sloboda, te promicanju kreativnih metoda rješavanja sukoba na individualnoj, grupnoj i političkoj osnovi. Naš osnovni cilj je unaprijeđenje kvalitete života, sigurnosti življenja kroz osnaživanje zajednice i izgradnju društva utemeljenog na kulturi mira, pravdi i jednakosti.

Molimo Vas da svoje učešće potvrdite putem email-a na adresu: [email protected]; ili putem telefona 060 311 0920 najkasnije do 25.01.2017., (srijeda).

 

(Visited 2 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments