Konferencija u Sarajevu: Mladi protiv nasilnog ekstremizma

22 maj

PRONI Centar za omladinski razvoj u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, organizuje konferenciju „Mladi protiv nasilnog ekstremizma”.

„Mladi protiv nasilnog ekstremizma” je partnerski projekat PRONI Centra za omladinski razvoj Brčko, Omladinskog resursnog centra Tuzla i organizacije PAX iz Holandije. Projekat je podržan od Holandske ambasade putem MATRA programa.

Opšti cilj projekta je pružiti podršku i povećati učešće mladih žena i muškaraca u aktivnostima koje imaju za cilj spriječavanje nasilnog ekstremizma tako što će dati prioritet značajnim mehanizmima angažovanja na lokalnom i nacionalnom nivou, kako je navedeno u rezolucijama UN 2178 i 2250; te pružiti fizički, socijalno i emocionalno sigurno i podsticajno okruženje za učešće mladih žena i muškaraca u spriječavanju nasilnog ekstremizma.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Identifikovanje postojećih i kreiranje novih alata i mehanizama koje mladi mogu koristiti kako bi sprečili radikalizaciju (posebno u društvenim medijima),
  • Podsticati pozitivne zakonske promjene u Zakonu o udruženjima i fondacijama kroz aktivizam mladih u Bosni i Hercegovini i saradnju mladih u oba BiH entiteta,
  • Povećati nivo razmjene znanja između omladinskih aktivista u mrežama / koalicijama mladih i njihovih kapaciteta za zagovaranje, lobiranje i samostalan rad na prevenciji radikalizacije mladih,
  • Podići svijest građana, pogotovo mladih, o rizicima radikalizacije i ulozi mladih i građana u prevenciji nasilnog ekstremizma.
  • Neki od ciljeva konferencije su: informisanje mladih iz Bosne i Hercegovine o važnosti suzbijanja govora mržnje na internetu, širenja svijesti o značaju međusobne tolerancije i pomoći mladima u multietničkim sredinama, smanjenju nivoa prihvatanja govora mržnje na društvenim mrežama, povezivanje mladih aktivista za ljudska prava da mapiraju govor mržnje na internetu i razviju instrumente sa konstruktivnim odgovorima, uloga mladih i NVO mladih u borbi protiv nasilnog ekstremizma.

Konferencija je projektni događaj gdje će šira javnost biti upoznata sa ciljevima i aktivnostima projekta. Razmjenom iskustava relevantnih aktera iz omladinskog sektora, međunarodnih organizacija, vladinih institucija i predstavnika medija tokom konferencije želimo kreirati podsticajno okruženje za borbu protiv nasilnog ekstremizma i poboljšati saradnju ključnih aktera.

Konferencija „Mladi protiv nasilnog ekstremizma” održaće se u Sarajevu, 12.06.2018. godine, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH.

Pozivamo Vas da se prijavite za učešće. Prijavu možete pronaći na ovom linku.

FB EVENT

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments