Konferencija mladih o Zapadnom Balkanu u Parizu

5 maj
Rok prijave 16.05.2016

Evropska komisija i Republika Francuska, uz podršku Evropskog foruma mladih i Resurs centra za jugoistočnu Evropu u okviru SALTO-a, otvaraju konkurs za podnošenje zahtjeva za učešće u Konferenciji mladih o Zapadnom Balkanu. Konferencija “Povezivanje mladih” će se održati na marginama Samita o Zapadnom Balkanu, 4. jula u Parizu. Konferencija će okupiti 150 mladih iz EU i zemalja Zapadnog Balkana koji će razgovarati o zajedničkim izazovima i rješenjima.

Učesnici će biti podijeljeni u četiri paralelne grupe koje će se baviti sljedećim temama:

A. Mladi u pokreti, obrazovanje u pokretu – Obrazovanje i mobilnost mladih

Pitanja za diskusiju

 • Koji evropski programi razmjene i mobilnosti studenata su dostupni na Zapadnom Balkanu? Šta treba uraditi kako bi se njihov potencijal iskoristio u potpunosti?
 • Kakve su mogućnosti za stručno i obrazovno usavršavanje na Zapadnom Balkanu? Kako približiti ove mogućnost mladima?
 • Šta se još može uraditi kako bi se dalje unaprijedila mobilnost u Evropi (uključujući mobilnost između EU i Zapadnog Balkana)?

B. Kucanje na vrata tržišta rada – Zapošljavanje i preduzetništvo među mladima

Pitanja za diskusiju

 • Šta još treba poduzeti u cilju rješavanja problema nezaposlenosti mladih?
 • Šta Zapadni Balkan može da nauči iz programa koji se na nivou EU sprovode u cilju rješavanja problema nezaposlenosti mladih?
 • Da li je omladinsko preduzetništvo efikasan instrument za rješavanje ovog problema?
 • Kako motivisati mlade da postanu preduzetnici i otvore nova preduzeća?

C. Ne budi još samo jedna cigla u zidu – Angažman i učešće mladih

Pitanja za diskusiju

 • Šta treba uraditi kako bi se povećao broj mladih koji su aktivno uključeni u politički i društveni život? Kako zainteresovati mlade za kreiranje državnih i evropskih politika?
 • Koja je uloga Evropskog volonterskog servisa u daljoj promociji građanskog učešća i kakav je njegov doprinos demokratiji, vladavini prava i osnovnim slobodama na Zapadnom Balkanu?
 • Šta treba uraditi kako bi se spriječila nasilna radikalizacija među mladima? Na koji način lokalne zajednice, civilno društvo i vlasti mogu doprijeti do mladih, konkretno onih koji su marginalizovani ili se tako osjećaju?
 • Kako postići bolju zastupljenost mladih i njihovih ideja na nacionalnom i evropskom nivou?

D. Ustani i pričaj! – Mladi i mediji

Pitanja za diskusiju

 • Koji su izazovi jačanja slobodnih i snažnih medija na Zapadnom Balkanu (i u EU)? Da li mladi u EU i na Zapadnom Balkanu imaju pristup objektivnim i kvalitetnim informacijama?
 • Šta treba uraditi kako bi se podržalo profesionalno novinarstvo i obuka novinara na nacionalnom i evropskom nivou?
 • Kako se mladim novinarima može pomoći da poštuju i očuvaju profesionalne i etičke standarde?

Konkurs je otvoren za sve mlade koji:

 • Su državljani bilo koje od zemalja EU i Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo*, Crna Gora ili Srbija).
 • Imaju između 18 i 35 godina u vrijeme održavanja konferencije.
 • Tečno govore engleski (nivo C1).

Članovi omladinskih ili studentskih organizacija će imati prednost tokom procesa odabira.

* Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbijednosti UN i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Prijavljivanje

Posjetite ovaj link: http://database.youthforum.org/publicuser/apply/event/653 i popunite prijavu najkasnije do 16. maja u 23:59 sati. Neophodno je i da priložite kratko pismo o iskazivanju interesovanja (do 400 riječi) i CV u formatu Europass.

Molimo da u pismu jasno naznačite u kojoj grupi biste željeli da učestvujete (kao i vaš drugi izbor) i da obrazložite zbog čega. Molimo da u jednom pasusu odgovorite na jedno ili dva pitanja koja su povezana sa grupom u kojoj biste željeli da učestvujete (pročitajte pitanja iznad; ne zaboravite na ograničenje broja riječi).

 • A. Mladi u pokreti, obrazovanje u pokretu – Obrazovanje i mobilnost mladih
 • B. Kucanje na vrata tržišta rada – Zapošljavanje i preduzetništvo među mladima
 • C. Ne budi još samo jedna cigla u zidu – Angažman i učešće mladih
 • D. Ustani i pričaj! – Mladi i mediji

Po jedan član svake grupe će na plenarnom sastanku predstaviti rezultate diskusije. Ukoliko želite da to budete baš vi, molimo da to naznačite i obrazložite svoje razloge.

Kandidati će biti obaviješteni o odluci do 15. juna 2016. U razmatranje će se uzeti samo kompletne prijave koje ispunjavaju zahtjeve konkursa.

Troškovi

Evropska komisija će organizovati put i smještaj za učesnike. Molimo učesnike da put i smještaj ne organizuju individualno. Tokom konferencije će biti obezbijeđena hrana za učesnike.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin