Kompanija LANACO – konkurs za najbolje medijsko izvještavanje na temu „Izazovi savremenog digitalnog doba”

2 avg

Cilj nagrade je da se podstaknu mediji u Bosni i Hercegovini na kreiranje i objavljivanje kvalitetnih sadržaja u pisanoj, elektronskoj (audio i video format) i digitalnoj formi

Kompanija LANACO oglašava konkurs za godišnju nagradu za najbolje medijsko izvještavanje o Izazovima savremenog digitalnog doba.

Cilj nagrade je da se podstaknu mediji u Bosni i Hercegovini na kreiranje i objavljivanje kvalitetnih sadržaja u pisanoj, elektronskoj (audio i video format) i digitalnoj formi na temu „Izazovi savremenog digitalnog doba”.

Uvažavajući značajnu ulogu sredstava javnog informisanja u oblikovanju stavova javnog mnjenja, kompanija LANACO će dodijeliti četiri nagrade za širu promociju globalnih IT mega trendova, sa ciljem što potpunijeg prihvatanja svih benefita ovog procesa u interesu daljnjeg ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine.

Po jedna nagrada će biti dodijeljena za najbolji novinski članak, radijsku formu, TV formu i sadržaj na digitalnim medijima.

PRAVILNIK:

 • Godišnja nagrada LANACO-a za najbolje medijsko izveštavanje o Izazovima savremenog digitalnog doba, biće dodijeljena 17. oktobra 2019. godine, četvrtog dana Tech Hosted by LANACO konferencije u LANACO Tehnološkom centru na koktel večeri sa predstavnicima medija.
 • Žiri će pregledati dostavljene materijale i izabrati pobjednike. Odluka će biti donesena na osnovu većine glasova.
 • Na konkurs se šalju novinarske forme koje informišu javnost o Izazovima savremenog digitalnog doba, a štampane su, emitovane u sredstvima javnog informisanja ili objavljene u digitalnom formatu na internetu, u periodu od 21.oktobra 2018. godine do 30. septembra 2019. godine.
 • Pravo učešća na konkursu imaju svi profesionalni novinari koji rade za medije na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihov formalni status, ukoliko je tekst/prikaz kojim konkurišu pripremljen po zadatku medija za koji rade

PROPOZICIJE

 1. Tematska odrednica za najbolje medijsko izvještavanje je „Izazovi savremenog digitalnog doba”;
 2. Svaki učesnik na konkursu prijavljuje se samo jednom, ali može dostaviti najviše tri originalna rada;
 3. U slučaju da je kandidatura izraz timskog rada, svi učesnici treba da budu pomenuti, ali se mora odabrati osoba koja ispred tima zvanično konkuriše.
 4. Na konkurs se šalju radovi (intervju-i, članci, radio ili TV emisije) koji su štampani ili emitovani u sredstvima javnog informisanja u periodu od 21. oktobra 2018. do 30 septembra 2019. godine;
 5. Dostavljeni materijali se ne vraćaju učesnicima konkursa;
 6. Učesnici konkursa šalju i prijavu – formular (vidjeti u prilogu), u kome su navedena prava i obaveze učesnika;
 7. Prijava se dostavlja poštom, elektronski na mail-ove [email protected] i [email protected] ili lično do 14. oktobra 2019. godine, a radove pristigle nakon tog roka žiri neće uzimati u razmatranje;
 8. Tekst ili prikaz treba dostaviti na adresu LANACO Tehnološki centar, Veljka Mlađenovića bb, 78 000 Banja Luka, sa naznakom za konkurs;
 9. Donja starosna granica učesnika je 18 godina;
 10. Žiri će razmatrati kandidature na osnovu promovisanja Izazova savremenog digitalnog doba, ali neće zanemariti ni opšte novinarske kriterijume, uključujući istraživački rad, stil pisanja, uticaj, javnu korist, etičnost, originalnost, inovativnost i kreativnost, kao i da li se materijal može smatrati inicijatorom pozitivnih promjena u društvu;
 11. Žiri zadržava pravo da odbije učešće na konkursu ukoliko bude smatrao da dostavljeni materijal nije u saglasnosti sa propozicijama;
 12. Nagrada će biti uručena 17.oktobra 2019.godine, četvrtog dana ovogodišnje Tech Hosted by LANACO konferencije,
 13. LANACO zadržava pravo da koristi sav dostavljeni materijal za prezentacije i korišćenje u medijima, kao i za njihovo reprodukovanje u cilju daljeg promovisanja nagrade.

KAKO SE PRIJAVITI:

Popuniti prijavu i poslati je sa sljedećim materijalom:

Štampani mediji

Ako postoji mogućnost, potrebno je dostaviti originalni štampani tekst. Ako to nije moguće, biće prihvaćena i kvalitetna kopija.

Radio

Radio novinari izveštaj treba da dostave na CD-u u mp3 formatu. CD treba da bude jasno obilježen, sa imenom, adresom i telefonom kandidata, kao i naznakom dužine trajanja priloga. Urednik treba da verifikuje da je materijal bio emitovan.

Televizija

Televizijski novinari treba da dostave DVD sa materijalom. DVD treba da budu jasno obilježeni, sa imenom, adresom i telefonom kandidata, kao i naznakom dužine trajanja priloga. Urednik treba da verifikuje da je materijal bio emitovan.

Internet

Novinari treba da dostave Internet adresu na kojoj se može pogledati materijal namijenjen za Konkurs. Urednik treba da verifikuje da je materijal bio objavljen na Internet sajtu.

Na ovom linku možete da pogledate pobjednike i teme prošlogodišnjeg konkursa.

(Visited 65 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Merima Telarević