KJU ”Dom za djecu bez roditeljskog staranja”: Poziv za volontere

28 dec

U KJU ”Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Sarajevo realizira se veliki broj posjeta i aktivnosti u toku jedne radne sedmice.

Neke od spomenutih posjeta prerastaju u želje posjetioca za volonterskim angažmanom bez novčanih naknada.

Razlozi su, pored navedenog, mnogostruki (sticanje iskustva u volontiranju, druženje, realiziranje projekata odobrenih od nadležnih institucija, istraživačke svrhe, kao i drugi lični razlozi).

Volonteri prije zvanične angažiranosti popunjavaju prijavnu tabelu sa ličnim podacima, te se ista arhivira do prvog kontakta od strane stručnog saradnika za psihološke poslove zaduženog za intervjuisanje i angažiranje volontera u ustanovi. Popunjena tabela može se poslati na e-mail adresu [email protected].

Pored navedenog, volonteri koji se uključiju u direktan rad s djecom, u obavezi su izvršiti sanitarni pregled (bris grla, bris nosa i uzorak stolice) i donijeti sanitarnu knjižicu na uvid u Dom Troškove vađenja volonteri snose sami.

Pregled se vrši svakih 6 mjeseci. Nakon prilaganja sanitarne knjižice, prema preferencama, nivou motiviranosti i raspoloživom vremenu, navedenom dosadašnjem iskustvu, zanimanju, ranije razrađenom programu i prijevremenim zabilježenim potrebama volonteri se raspoređuju na jedno od pet odjeljenja gdje započinju sa individualnim ili grupnim radom.

U izuzetnim slučajevima grupu čine djeca sa više različitih odjeljenja.
Angažiranost volontera, u najvećem broju slučajeva podrazumijeva vrijeme u trajanju od 2h, jednom sedmično. Volontiranje se realizira na odjeljenju, na polivalentnom prostoru ustanove, klubu ustanove, u učionicama IV sprata ustanove, kao i na spoljašnjem igralištu.

Na zahtjev volontera i priloženim mišljenjem stručnih saradnika o korisnosti istog, te uz obaveznu saglasnost staratelja, realizacija je moguća izvan prostorija Doma (kino, šetalište, centar, sportske dvorane, slastičarne, tržni centri, izleti na periferiji grada…).
Dobijanju saglasnosti prethodi slanje dopisa od strane stručnih saradnika socijalne službe centru za socijalni rad koji odobrava ili ne odobrava realizaciju volontiranja izvan ustanove.

Volonteri se po dolasku upoznaju sa odgovornim osobljem, djecom, kao i pravilima rada i zadacima koje obavljaju. Upisuju se u tabele raspoređene na odjeljenjima ustanove.

Download tabela za volontere

Download volunteery tabele

(Visited 95 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin