Kalendar aktivnosti u sklopu međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“

21 nov

Datum: 26.11.2015. Izložba stripova „BaukFemiNauk“  i promocija publikacije „Rodni stereotipi: Zvuči poznato?“ na Fakultetu  političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo;
Publikacija “Rodni stereotipi:Zvuči poznato?” urednice Monje Šute-Hibert tematizira goruće teme u našem društvu poput duboko ukorijenjenih stereotipa, predrasuda o feminizmu i pozicije žene u bh. društvu, a izložba stripova “Bauk FemiNauk” je nastala iz suradnje TPO Fondacije Sarajevo sa grupom “Brkate” i autorom crteža Jakovom Čauševićem. Stripovi kroz duhovite situacije se bave također gore navedenim temama, a sve možete pronaći u poblikaciji “Rodni stereotipi:Zvuči poznato?”, kao i vidjeti na pomenutoj izložbi.

27.11.2015. Radionica za mlade „Zašto čekaš?“  u suradnji sa JU Gimnazija Živinice, Živinice;
Na radionicama koje provodimo u suradnji sa osnovnim i srednjim školama, učenici/ce će imati priliku čuti što se sve podrazumijeva pod pojmom nasilje, što oni mogu učiniti po tom pitanju, kao i vidjeti korisne linkove za daljnju edukaciju po ovom pitanju. Koristit ćemo i segmente psihodrame kako bismo djeci i mladima pomogli da lakše dođu do odgovora na pitanje “Zašto čekaš?”. Završni dio radionice će se baviti izjavama učenika/ca koje će počinjati sa „Šutnju i čekanje ću promijeniti tako što ću…“ a koje će biti postavljene na tzv. aktivističkom panou koji će biti dostupan svim učenicima/cama partnerskih škola.

27.11.2015. Radionica za mlade „Zašto čekaš?“  u suradnji sa Mješovitom srednjom školom Srebrenik, Srebrenik;

Na radionicama koje provodimo u suradnji sa osnovnim i srednjim školama, učenici/ce će imati priliku čuti što se sve podrazumijeva pod pojmom nasilje, što oni mogu učiniti po tom pitanju, kao i vidjeti korisne linkove za daljnju edukaciju po ovom pitanju. Koristit ćemo i segmente psihodrame kako bismo djeci i mladima pomogli da lakše dođu do odgovora na pitanje “Zašto čekaš?”. Završni dio radionice će se baviti izjavama učenika/ca koje će počinjati sa „Šutnju i čekanje ću promijeniti tako što ću…“ a koje će biti postavljene na tzv. aktivističkom panou koji će biti dostupan svim učenicima/cama partnerskih škola.

01.12.2015. Izložba stripova „BaukFemiNauk“, umjetnički performans „Presijeci“ u suradnji sa glumicama Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo  i promocija publikacije „Rodni stereotipi: Zvuči poznato?“ na  Filozofskom fakultetu  Univerziteta u Zenici, Zenica;
Publikacija “Rodni stereotipi:Zvuči poznato?” urednice Monje Šute-Hibert tematizira goruće teme u našem društvu poput duboko ukorijenjenih stereotipa, predrasuda o feminizmu i pozicije žene u bh. Društvu, a izložba stripova “Bauk FemiNauk” je nastala iz suradnje TPO Fondacije Sarajevo sa grupom “Brkate” i autorom crteža Jakovom Čauševićem. Stripovi kroz duhovite situacije se bave također gore navedenim temama, a sve možete pronaći u poblikaciji “Rodni stereotipi:Zvuči poznato?”, kao i ivdjeti na pomenutoj izložbi.

01.12.2015. Obilježavanje 16 dana aktivizma i radionica za mlade „Zašto čekaš?“  u suradnji sa JU OŠ Podlugovi, Podlugovi;
Na radionicama koje provodimo u suradnji sa osnovnim i srednjim školama, učenici/ce će imati priliku čuti što se sve podrazumijeva pod pojmom nasilje, što oni mogu učiniti po tom pitanju, kao i vidjeti korisne linkove za daljnju edukaciju po ovom pitanju. Koristit ćemo i segmente psihodrame kako bismo djeci i mladima pomogli da lakše dođu do odgovora na pitanje “Zašto čekaš?”. Završni dio radionice će se baviti izjavama učenika/ca koje će počinjati sa „Šutnju i čekanje ću promijeniti tako što ću…“ a koje će biti postavljene na tzv. aktivističkom panou koji će biti dostupan svim učenicima/cama partnerskih škola.

02.11.2015. Izložba stripova „BaukFemiNauk“, umjetnički performans „Presijeci“ u suradnji sa glumicama Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo  i promocija publikacije „Rodni stereotipi: Zvuči poznato?“ na  Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Tuzla;
Publikacija “Rodni stereotipi:Zvuči poznato?” urednice Monje Šute-Hibert tematizira goruće teme u našem društvu poput duboko ukorijenjenih stereotipa, predrasuda o feminizmu i pozicije žene u bh. društvu, a izložba stripova “Bauk FemiNauk” je nastala iz suradnje TPO Fondacije Sarajevo sa grupom “Brkate” i autorom crteža Jakovom Čauševićem. Stripovi kroz duhovite situacije se bave također gore navedenim temama, a sve možete pronaći u poblikaciji “Rodni stereotipi:Zvuči poznato?”, kao i vidjeti na pomenutoj izložbi.

03.12.2015. Obilježavanje 16 dana aktivizma i radionica za mlade „Zašto čekaš?“  u suradnji sa JU OŠ Novi Šeher, Novi Šeher;
Na radionicama koje provodimo u suradnji sa osnovnim i srednjim školama, učenici/ce će imati priliku čuti što se sve podrazumijeva pod pojmom nasilje, što oni mogu učiniti po tom pitanju, kao i vidjeti korisne linkove za daljnju edukaciju po ovom pitanju. Koristit ćemo i segmente psihodrame kako bismo djeci i mladima pomogli da lakše dođu do odgovora na pitanje “Zašto čekaš?”. Završni dio radionice će se baviti izjavama učenika/ca koje će počinjati sa „Šutnju i čekanje ću promijeniti tako što ću…“ a koje će biti postavljene na tzv. aktivističkom panou koji će biti dostupan svim učenicima/cama partnerskih škola.

7.12.2015. Obilježavanje 16 dana aktivizma i radionica za mlade „Zašto čekaš?“  u suradnji sa Međunarodnom srednjom školom, Sarajevo;
Na radionicama koje provodimo u suradnji sa osnovnim i srednjim školama, učenici/ce će imati priliku čuti što se sve podrazumijeva pod pojmom nasilje, što oni mogu učiniti po tom pitanju, kao i vidjeti korisne linkove za daljnju edukaciju po ovom pitanju. Koristit ćemo i segmente psihodrame kako bismo djeci i mladima pomogli da lakše dođu do odgovora na pitanje “Zašto čekaš?”. Završni dio radionice će se baviti izjavama učenika/ca koje će počinjati sa „Šutnju i čekanje ću promijeniti tako što ću…“ a koje će biti postavljene na tzv. aktivističkom panou koji će biti dostupan svim učenicima/cama partnerskih škola.

8.12.2015. Obilježavanje 16 dana aktivizma i radionica za mlade „Zašto čekaš?“  u suradnji sa Prvom bošnjačkom gimnazijom, Sarajevo;
Na radionicama koje provodimo u suradnji sa osnovnim i srednjim školama, učenici/ce će imati priliku čuti što se sve podrazumijeva pod pojmom nasilje, što oni mogu učiniti po tom pitanju, kao i vidjeti korisne linkove za daljnju edukaciju po ovom pitanju. Koristit ćemo i segmente psihodrame kako bismo djeci i mladima pomogli da lakše dođu do odgovora na pitanje “Zašto čekaš?”. Završni dio radionice će se baviti izjavama učenika/ca koje će počinjati sa „Šutnju i čekanje ću promijeniti tako što ću…“ a koje će biti postavljene na tzv. aktivističkom panou koji će biti dostupan svim učenicima/cama partnerskih škola.

9.12.2015. Obilježavanje 16 dana aktivizma i radionica za mlade „Zašto čekaš?“  u suradnji sa JU Srednja medicinska škola Jezero, Sarajevo;
Na radionicama koje provodimo u suradnji sa osnovnim i srednjim školama, učenici/ce će imati priliku čuti što se sve podrazumijeva pod pojmom nasilje, što oni mogu učiniti po tom pitanju, kao i vidjeti korisne linkove za daljnju edukaciju po ovom pitanju. Koristit ćemo i segmente psihodrame kako bismo djeci i mladima pomogli da lakše dođu do odgovora na pitanje “Zašto čekaš?”. Završni dio radionice će se baviti izjavama učenika/ca koje će počinjati sa „Šutnju i čekanje ću promijeniti tako što ću…“ a koje će biti postavljene na tzv. aktivističkom panou koji će biti dostupan svim učenicima/cama partnerskih škola.

10.12.2015. Promocija drugog izdanja stripa „Nira“ kao i promocija zbirke pripovijetki „Nirini izazovi“ i svečana dodjela nagrada za najbolja ostvarenja konkursa za mlade „Nastripaj nasilje“ u  Jevrejskoj opštini, Sarajevo;
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava bit će upriličena promocija drugog izdanja stripa i zbirke pripovijetki o junakinji Niri koja se hrabro i pravedno  bori protiv nasilja nad djecom i ženama u Jevrejskoj općini u Sarajevu. Tim povodom TPO Fondacija je raspisala konkurs pod nazivom “Nastripaj nasilje!” i tako potaknula mlade ljude da se kreativno izraze o nasilju i tako pridonesu borbi protiv istoga. Tri najbolja stripa će biti nagrađena.

Opis aktivnosti: „Zašto čekaš?“ moto je i zvijezda vodilja ovogodišnje kampanje TPO Fondacije u sklopu „16 dana aktivizma“. Ovim pitanjem želimo potaknuti djecu i mlade ljude da razmisle i osvrnu se oko sebe jer svi mi barem jednom u životu zasigurno svjedočili različitim vrstama nasilja. Po pitanju radionica koje ćemo održati u suradnji s gore navedenim osnovnim i srednjim školama, koncept i tijek radionice će biti takav da ćemo imati jednu kratku prezentaciju u kojoj ćemo objasniti što sve nasilje podrazumijeva, razliku između spola i roda, što mi možemo učiniti u slučaju nasilja i prezentacija će sadržavati neke korisne linkove za daljnju edukaciju o ovoj temi. Koristit ćemo i segmente psiho-drame kako bismo djeci i mladima olakšali pronalaženje odgovra na pitanje “Zašto čekaš?”. Završni dio radionice će se baviti izjavama učenika/ca koje će počinjati sa „Šutnju i čekanje ću promijeniti tako što ću…“ a koje će biti postavljene na tzv. aktivističkom panou koji će biti dostupan svim učenicima/cama partnerskih škola.

Drugi segment naše kampanje će se odnositi na promociju publikacije “Rodni stereotipi:Zvuči poznato?” urednice Monje Šute-Hibert,  kao i izložba stripova „Bauk FemiNauk“ nastalih kao rezultat suradnje TPO Fondacije, grupe „Brkate“ i autora crteža Jakova Čauševića, koji kroz duhovite situacije prikazuje i tematizira duboko ukorijenjene rodne stereotipe. Promocije i izložbe će se održati na gore spomenutim fakultetima, kao i performans “Presijeci” u suradnji sa glumicama Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo.

Treći segment je promocija drugog izdanja stripa „Nira“ i zbirke pripovijetki „Nirini izazovi“ kao i dodjela nagrada za najbolja ostvarenja konkursa za mlade „Nastripaj nasilje“ . Promocija će se održati u Jevrejskoj općini u Sarajevu povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Važno je napomenuti da su sve spomenute aktivnosti izašle ispod kišobrana projekta “Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju” kojeg implementira TPO Fondacija Sarajevo.

Dodatni informacije na: https://www.facebook.com/TPOFoundation/?fref=ts
www.tpo.ba

(Visited 2 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin