Jednosemestralni studijski i istraživački boravak na „Middle East“ Tehničkom univerzitetu u Turskoj

12 mar
Rok prijave 01.04.2016

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski i istraživački boravak na „Middle East“ Tehničkom univerzitetu (METU), Ankara (Turska) u akademskoj 2016/2017. godini.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na „Middle East“ Tehničkom univerzitetu dostupne su one studijske oblasti koje su date na https://catalog.metu.edu.tr/.

IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškova života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti samo studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTACIJA:

 1. Prijavni formular  – popunjen sa traženim podacima i potpisan,
 2. Erasmus+ ugovor o učenju (Learning Agrement) – ugovor o učenju treba da bude na dostupnom formularu (nijedna druga verzija neće biti priznata), treba da ima potpis studenta i potpis i pečat matične institucije članice Univerziteta u Sarajevu,
 3. Uvjerenje o položenim ispitima (prepis ocjena),
 4. CV (Europass format),
 5. Potvrda o poznavanju stranog jezika – potrebno je priložiti certificiranu potvrdu o poznavanju engleskog ili turskog jezika, zavisno od odabranog studijskog programa i jezika na kojem se izvodi (minimalno nivo B1),
 6. Scan pasoša – vodite računa da je pasoš validan u trenutku prijave i eventualnog boravka u inostranstvu, odnosno da mu period važnosti ne ističe minimalno tri mjeseca od povratka u Bosnu i Hercegovinu nakon perioda mobilnosti,
 7. Pismo preporuke – 2 pisma preporuke koji treba da budu od strane akademskih profesora koji su upoznati sa dostignućima studenta, ili jedno pismo preporuke od strane akademskog profesora, a drugo pismo preporuke od nadređenog ukoliko je student obavljao/obavlja praksu u nekoj firmi;
 8. Nominacijsko pismo – ovaj dokument izdaje vaš matični fakultet/akademija/ institut/centar Univerziteta u Sarajevu u kojem se kandidatu daje podrška prilikom prijavljivanja.

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 01.04.2016. godine do 15:00 sati.

PRIJAVA:

Svu traženu dokumentaciju dostavljate na jedan od dva načina:

 • putem emaila na [email protected] (obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima)
 • putem protokola Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7, prizemlje) svaki radni dan do 15:00 sati do naznačenog roka za prijavu

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci),
 • dostupno je ukupno 5 bachelor i master stipendija,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku konkursa, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i koordinatori za međunarodnu saradnju sa članica univerziteta će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata.
 1. Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
 1. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 1. Realizacija akademske/administrativne mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u akademskoj 2016/2017. godini.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin