Jednakost za sve: Poziv za dostavu projektnih prijedloga (III ciklus)

9 apr
Rok prijave 29.04.2016

Mediacentar Sarajevo u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, asocijacijom Prava za sve i Vaša prava BiH poziva organizacije civilnog društva (OCD) da podnesu prijedloge projekata za period juni, 2016. – juni, 2017.

Kroz ovaj program koalicija “Jednakost za sve” želi podržati inicijative koje direktno doprinose poboljšanju provedbe Zakona o zabrani diskriminacije BiH (ZZD) i kojima se unapređuje saradnja između OCD i institucija vlasti. Dodatno, ovim programom želimo podržati aktivnosti kojima se direktno radi na suzbijanju diskriminacije građana/ki BiH, naročito ranjivih grupa, uključujući aktivnosti usmjerene ka sprječavanju diskriminacije.

Drugi program odnosi se na projekte koji promovišu načela jednakopravnosti, mehanizama za zaštitu od diskriminacije i uopšte antidiskriminacijskog zakonodavstva u BiH.

Kroz ovaj program posebno se ohrabruju javne i edukativne kampanje koje se odnose na specifične pojavne oblike i/ili oblasti diskriminacije sa posebnim naglaskom na diskriminaciju u oblasti rada i zapošljavanja, obrazovanja i u oblasti socijalnih prava; kampanje usmjerene na institucije, organizacije, javne ili privatne kompanije sa ciljem da se preveniraju i/ili ukinu diskriminatorne politike i prakse; kampanje koje imaju za cilj prevenciju diskriminacije kroz aktivnosti koje su usmjerene na razbijanje predrasuda i stereotipa prema pojedincima ili grupama, uključujući i kampanje usmjerene na mlade.

Koalicija “Jednakost za sve” snažno naglašava i ohrabruje aplikante da dizajniraju aktivnosti i projekte na lokalnom nivou, te da adresiraju konkretne slučajeve, pojavne oblike i prakse diskriminacije. Projekti koji mogu jasno demonstrirati potencijal za konkretnu promjenu koja će biti od direktne koristi građanima/kama BiH imat će posebnu prednost. U skladu s tim, aplikantima se savjetuje da izbjegavaju aktivnosti koje su primarno usmjerene na OCD, a ne na krajnje korisnike/ce.

Grantovi dodijeljeni u okviru prvog programa iznose najmanje $10.000, a najviše $30.000. Grantovi dodijeljeni u okviru drugog programa iznose najmanje $10.000, a najviše $20.000.

Sve zainteresovane organizacije trebaju svoje projektne aplikacije poslati najkasnije 29.04.2016. godine do 16:00 isključivo putem e-mail-a na: [email protected] sa jasnom naznakom na koji se program grantova prijavljuju.

Također, ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da učestvuju na informativnim sesijama u četiri grada BiH (Mostar, Banja Luka, Tuzla, Sarajevo), na kojima ćemo govoriti o samom procesu dodjele grantova, kriterijima odabira projektnih prijedloga, temama, te ostalim detaljima vezanim za samu aplikaciju. Sesijama mogu prisustvovati sve organizacije zainteresovane za finansiranje projekata u okviru Koalicije “Jednakost za sve”.

– Mostar: 08.04.2016. u 11:00, Hotel “Bristol” (Mostarskog bataljona bb)
– Banja Luka: 13.04.2016. u 10:30, Perpetuum Mobile (Petra Kočića 3)
– Tuzla: 19:04.2016. u 12:00, Američki kutak (Mihajla i Živka Crnogorčevića 7)
– Sarajevo: 20.04.2016. u 12:00, Mediacentar (Kolodvorska 3)

Detaljnije informacije o kriterijumima selekcije, načinu prijavljivanja projekata i samim programima, kao i aplikacioni formular, možete pogledati ovdje.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin