Javni poziv za zapošljavanje djece šehida, poginulih boraca i djece RVI

31 avg
Rok prijave 27.09.2018

Na osnovu Sporazuma o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva za pitanja boraca HNK-a i Službe za zapošljavanje HNŽ, objavljuje se Javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida /poginulih boraca i djece ratnih vojnih invalida.

Za realizaciju Programa osigurana su finansijska sredstva u iznosu od 380.000,00 KM, iznos od 180.000,00 KM bit će osiguran od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, a iznos od 200.000,00 KM od strane Vlade Hercegovačko-neretvanske kantona.

Nosilac realizacije ovog Programa je Služba za zapošljavanje HNK-a.

„Program se realizira s ciljem zapošljavanja nezaposlenih osoba, djece poginulih i nestalih boraca/šehida te djece ratnih vojnih invalida, koje se nalaze na evidenciji Službe prije objave Javnog poziva i koji aktivno traže posao“ navedeno je u pozivu.

Iz Ministarstva za pitanja boraca HNK-a navedeno je kako pravo prijave na Javni poziv imaju pravni subjekti koji imaju registrovanu djelatnost na području HNK-a, koji imaju najmanje jednog zaposlenog radnika a koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te poslodavci koji imaju sa Poreznom upravom Federacije BiH potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda.

U ovom programu ne mogu učestvovati: poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Federalnog zavoda za zapošljavanje i Službe, a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, poslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze po osnovu poreza i doprinosa te poslodavci evidentirani u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka, jer s radnikom nisu zaključili ugovor o radu – rad na crno.

„Mjera sufinansiranje zapošljavanja djece poginulih i nestalih boraca i djece ratnih vojnih invalida podrazumijeva zapošljavanje djece poginulih i nestalih boraca, prijavljene na evidenciju nezaposlenih osoba, bez obzira na stepen obrazovanja, uz zasnivanje radnog odnosa na period od 12 mjeseci. Služba će izabranom poslodavcu mjesečno isplaćivati iznos neto plaće za radno mjesto koje odgovara stepenu stručnog obrazovanja, i to 800,00 KM za osobe sa završenim dodiplomskim i diplomskim studijem,  i 600,00 KM za osobe sa ostalim stepenovima obrazovanja. Poslodavac je dužan na istu obračunati i platiti obavezne doprinose i poreze“ istaknuto je u Javnom pozivu.

Prednost pri odobravanju poticajnih sredstava po Programu imaju poslodavci: koji zapošljavaju nezaposlene osobe u proizvodnoj djelatnosti, koji zapošljavaju dugoročno nezaposlene osobe, koji zapošljavaju osobe bez oba roditelja, koji zapošljavaju osobe koje žive u domaćinstvu u kojem su svi članovi nezaposleni te poslodavci koji će isplaćivati veću bruto plaću od one koja je predviđena programom.

Javni poziv ostaje otvoren trideset dana od dana objavljivanja, 27.08.2018. godine, nakon čega će se vršiti ocjena prijava, te će se utvrditi rang lista.

(Visited 229 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments