Javni poziv u okviru Evropskih projekata saradnje 2019

29 nov
Rok prijave 11.12.2018

Otvoren je javni poziv za podnošenje projekata u okviru Evropskih projekata saradnje programa Kreativna Evropa. U okviru ovog poziva možete konkurisati u dvije kategorije:

– Evropski projekti saradnje malog obima (kategorija 1): minimum 3 partnerske organizacije (jedna iz EU), do 200.000€, što predstavlja 60% dozvoljenih troškova;

– Evropski projekti saradnje velikog obima (kategorija 2): minimum 6 partnerskih organizacija (jedna iz EU), do 2.000.000€, što predstavlja 50% dozvoljenih troškova;

U odnosu na dosadašnje pozive, ovogodišnji konkursni poziv se neznatno razlikuje u odnosu na standardni, jer su zadržani prioriteti koji su u vezi s obilježavanjem Evropske godine kulturnog naslijeđa (preciznije naznačeno u navođenju prioriteta u daljem tekstu).

Prilikom osmišljavanja projekata, projektnu ideju bi trebalo usmjeriti ka jednom od tri cilja konkursa:

– Jačanje kapaciteta evropskih kulturnih i kreativnih sektora da djeluju transnacionalno i na međunarodnom nivou, kao i promovisanje transnacionalne cirkulacije umjetničkih djela; Transnacionalna mobilnost profesionalaca u kulturi, a naročito umjetnika;

– Doprinos razvoju publike kroz osmišljavanje novih i inovativnih načina rada s publikom, kao i unaprijeđenje dostupnosti kulturnih programa i sadržaja, s posebnim fokusom na djecu, mlade ljude, osobe sa invaliditetom i marginalizovane grupe publike;

– Doprinos inovacijama i kreativnosti u oblasti kulture, kroz testiranje novih poslovnih modela i promociju novih utjecaja na druge sektore.

Kako bi se postigli navedeni ciljevi, konkursom su definisani sljedeći prioriteti:

– Promovisanje transnacionalne mobilnosti umjetnika i profesionalaca u cilju uspostavljanja saradnje na međunarodnom nivou i internacionalizacije njihovog rada;

– Rad na razvoju publike kao sredstvu za unaprijeđenje pristupa evropskim kulturnim i umjetničkim djelima, materijalnom i nematerijalnom kulturnom nasljeđu, kao i stvaranje mogućnosti za bolji pristup kulturnim djelima djeci, mladima, osobama sa invaliditetom i predstavnicima marginalizovanih i društveno osjetljivih grupa;

– Podrška izgradnji kapaciteta ustanova, organizacija i pojedinaca kroz inovativne pristupe stvaranju, razvoju i testiranju inovativnih modela prihodovanja, menadžmenta i marketinga u kulturnom sektoru, a naročito u pogledu korištenja digitalnih tehnologija i razvoju vještina profesionalaca u oblasti kulture za primjenu digitalnih alata;

– Unaprijeđenje interkulturnog dijaloga, promovisanje zajedničkih vrijednosti evropskog kulturnog prostora i međusobnog razumijevanja; poštovanje drugih kultura, time doprinoseći društvenoj integraciji migranata i izbjeglica;

– Kao nastavak obilježavanja Evropske godine kulturnog naslijeđa u 2018. godini, jedan od prioriteta ostaje podizanje svijesti o zajedničkoj istoriji i vrijednostima, kao i jačanje osjećaja pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru.

Konkurs je otvoren do 11. decembra 2018. godine u podne po briselskom vremenu.

Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju možete pregledati ovdje.

Više informacija o pozivu možete pogledati na sajtu Evropske komisije.

(Visited 295 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments