Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Republičke nagrade za volontiranje za 2015.godinu

7 nov
Rok prijave 15.11.2015

Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS objavilo je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Republičke nagrade za volontiranje za 2015. godinu, kojim poziva pravna i fizička lica u Republici Srpskoj da predlože kandidate za dodjelu Republičke nagrade za volontiranje u Republici Srpskoj za 2015. godinu.

U skladu sa Pravilnikom o dodjeli republičke nagrade za volontiranje, prijedlog organizatora volontiranja kao kandidata za dodjelu Republičke nagrade mogu dostaviti fizička i pravna lica zainteresovana za volontiranje, a prijedlog volontera-pojedinca kao kandidata za dodjelu Republičke nagrade mogu dostaviti samo organizatori volontiranja.

Prilikom odlučivanja o dobitniku Republičke nagrade za organizatora volontiranja, uzeće se u obzir sljedeći kriterijumi:

1. da su aktivnosti koje sprovodi organizator volontiranja od opšteg interesa za Republiku Srpsku i da se njima doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva,

2. broj sprovedenih volonterskih aktivnosti u tekućoj godini,

3. broj uključenih volontera i njihova generacijska raznolikost pri sprovođenju aktivnosti ili projekata i

4. izmirene sve obaveze prema Ministarstvu.

Prilikom odlučivanja o dobitniku Republičke nagrade za volontera-pojedinca uzeće se u obzir sljedeći kriterijumi:

1. broj volonterskih sati u tekućoj godini,

2. učešće u realizaciji većeg broja volonterskih aktivnosti ili projekata u tekućoj godini i

3. rad na uključivanju novih volontera u najbližoj zajednici (razred, škola, fakultet, radna organizacija i slično.

Republička nagrada koja se dodjeljuje organizatorima volontiranja sastoji se od plakete i novčanog iznosa u visini od četiri prosječne plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu. Republička nagrada koja se dodjeljuje volonterima-pojedincima sastoji se od medalje i novčanog iznosa u visini od dvije prosječne plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu.

Aplikacione forme za podnošenje prijave kandidata za najboljeg volontera i najboljeg organizatora volontiranja mogu se preuzeti na sajtu Vlade Republike Srpske ( www.vladars.net -> Ministarstva -> Ministarstvo porodice, omladine i sporta -> Dokumenti). Aplikacionu formu je potrebno dostaviti poštom na adresu: Vlada Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banjaluka, a najkasnije do 15.11.2015. godine sa naznakom „Republička nagrada za volontiranje“.

 

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin