Javni poziv za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2016. godini

14 apr
Rok prijave 04.05.2016

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu odobrena su sredstva za finansiranje/sufinansiranje:

• programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja,
• programa i projekata iz oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, i
• programa i projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa iz oblasti obrazovanja i nauke za 2016. godinu. Tekst Javnog poziva objavljen je na web stranici Ministarstva www.fmon.gov.ba.

Zahtjev za finansiranje/sufinansiranje projekata popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji je moguće preuzeti sa web stranice Ministarstva. Uz popunjen obrazac zahtjeva podnosilac zahtjeva/projekta  dužan je priložiti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva, posebno za svaki program.

Zahtjev sa svim prilozima u dva istovjetna primjerka treba poslati na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, s obaveznom napomenom: za Javni poziv.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva  je  4. 5. 2016. godine.

Zahtjev uz koji nije dostavljena sva tražena dokumentacija kao i zahtjev koji nije dostavljen u propisanom roku  neće biti razmatran.

Korisnici sredstava (obrazovne, naučne i druge ustanove i pojedinci nosioci projekta) koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu ovom Ministarstvu nisu dostavili Finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava ili u dostavljenom Finansijskom izvještaju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su dužni dostaviti  najkasnije do roka određenog za dostavljanje zahtjeva. U protivnom njihov zahtjev na ovaj Javni poziv neće biti razmatrane, a Ministarstvo će  biti prisiljeno da putem nadležnih organa poduzme odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom,  u  cilju zaštite i namjenskog utroška  dodijeljenih javnih sredstava. Evidencija korisnika sredstava koji nisu dostavili  izvještaj o namjenskom utrošku sredstava  je objavljena  na web stranici Ministarstva.

Sredstva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu sa Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava  tekućih transfera utvrđenih Budžetom  Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke („Službene novine Federacije BiH“, broj  25/16).

 

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin