Javni poziv za podršku aktivizma mladih iz sredstava Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2019. godinu.

13 mar
Rok prijave 31.12.2019

Pravo na dodjelu novčanih sredstava mogu ostvariti:

  • Srednje škole i visokoškolske ustanove sa područja općine Centar Sarajevo;
  • Udruženja studenata;

Način dodjele novčanih sredstava:

Novčana sredstva za aktivizam dodjeljivat će se za finansiranje odlaska na ekskurzije, ljetne škole, studijska putovanja i slična putovanja/ skupove, a na osnovu potpisanog sporazuma sa Općinom Centar Sarajevo. Podnosioci zahtjeva koji ostvare novčanu podršku obavezni su sa svojim radno sposobnim učenicima/ studentima učestvovati u ekološkim akcijama čišćenja javnih površina koje organizuje i provodi Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice.

Iznos sredstava koji se može dodjeliti u jednoj godini iznosi:

  • do 2.000,00 KM za putne troškove odlaska na ekskurziju za srednje škole;
  • 1.500,00 KM za studente za odlaske na takmičenja, ljetnju školu i slična putovanja.

Sredstva se neće izdvajati za troškove učešća i putovanja na stranačke treninge, konferencije i kampanje, niti bilo koje aktivnosti u i van Bosne i Hercegovine, a koje organizuje domaće i inostrane političke stranke.

Potrebna dokumentacija:

Podnosioci zahtjeva na Javni poziv obavezni su uz zahtjev dostaviti slijedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):

  • Dokaz da je aktivnost planirana godišnjim planom i programom rada, a sve u skladu sa odredbama Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kompovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/10 i 04/16); ukoliko se sredstva traže za finansiranje ekskurzija.
  • Dokaz da u navedenoj aktivnosti učestvuje najmanje 60% od ukupnog broja učenika za koje se organizuju ekskurzije, ako se sredstva traže za finansiranje ekskurzija.
  • Motivaciono pismo za učešće u aktivnosti: ljetnoj školi, takmičenju, studijska putovanja i slična putovanja/ skupove.

Zahtjev sa dokumentacijom se podnosi Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti – Odsjek za društvene djelatnosti putem pošte ili na protokol Općine Centar Sarajevo ulica Mis Irbina 1. Zahtjev se podnosi najmanje mjesec dana prije početka realizovane aktivnost koja se finansira i može se aplicirati samo jednom u toku kalendarske godine. Za sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu pozvati broj telefona 033/562 473.

Javni poziv će biti otvoren tokom cijele 2019. godine, odnosno do utroška sredstava za ovu namjenu.

(Visited 108 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments