Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

15 jun
Rok prijave 28.06.2017

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za transfere:

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA
TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH
TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE
TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU
TRANSFER ZA MLADE
TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa aplikacijskim obrascima može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta ili preuzeti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Rok za dostavljanje prijava je 28.6.2017. godine.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:
Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments