Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“

25 aug
Rok prijave 23.09.2017

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, objavilo je Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, sa pozicije 21010006 – “Podrška razvoju kantona”, a koji se odnosi na program:

– Subvencije novoosnovanim MSP i obrtnicima za nabavku opreme i alata, novčanim sredstvima do 40.000,00 KM.

Nepovratna sredstva mogu se koristiti za nabavku opreme i alata, u cilju pružanja podrške održivosti, rastu i razvoju novoosnovanih malih i srednjih preduzeća (MSP) i obrta sa područja Tuzlanskog kantona.

Pravo na dodjelu sredstava imaju:

  • subjekti male privrede definisani članom 4. Zakona o poticaju razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/06 i 25/09);
  • obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o vezanim i posebnim obrtima („Službene novine Federacija BiH“, broj 66/09, 62/10 i16/12) i Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/09, 38/10 i 16/12), pod uslovima:

a) da imaju sjedište na području Kantona i da su registrovani od 01.07.2016. godine do dana prijave na javni poziv (dokaz: rješenje o registraciji);

b) čija registrovana djelatnost ne spada u oblast trgovine, turizma, ugostiteljstva, prevoza stvari, roba i putnika (dokaz: obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti);

c) obrtnici koji svoju djelatnost obavljaju kao osnovnu djelatnost (dokaz: rješenje o registraciji);

d) da uredno izmiruju direktne poreze, doprinose za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje (dokaz: uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima);

e) da uredno izmiruju indirektne poreze (ukoliko su u sistemu PDV-a) skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost), (dokaz: uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima);

f) koji su opravdali dodijeljena finansijska sredstva Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) po ranije preuzetim obavezama korištenja poticajnih sredstava, ukoliko su koristili ista (dokaz: izvještaj o kontroli utroška finansijskih sredstava Ministarstva);

g) koji do sada nisu ostvarili finansijska sredstva za realizaciju predloženog programa od strane Ministarstva, Vlade Tuzlanskog kantona ili drugog izvora (dokaz: baze podataka općinskih, kantonalnih i federalnih organa);

h) korisnici koji su ostvarili pravo na dodjelu novčanih sredstava u 2017. godini u drugim ministarstvima Tuzlanskog kantona nemaju pravo na dodjelu sredstva po programu ovog Ministarstva.

Kriteriji za bodovanje

  • Broj zaposlenih osoba
  • Djelatnost koju MSP ili obrt obavlja
  • Broj zaposlenih iz ranjivih kategorija stanovništva (invalidi, demobilisan borci, članovi šehidske porodice, porodice poginulih boraca, osobe sa posebnim potrebama)
  • Dosadašnji poticaji od strane Ministarstva (za period 2014 -2016. godina)

Za sve detaljnije informacije o uslovima, načinu, postupku apliciranja na Javni poziv, te potrebnoj dokumentaciji koja se predaje uz aplikaciju, možete kontaktirati Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona na brojeve telefona: 369-410, 369-351 i 369-352.

Javni poziv je objavljen dana 23. augusta 2017. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Tekst Javnog poziva i prijavne obrasce, možete pronaći na sljedećem linku.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments