Javni poziv za izradu detaljnih energetskih pregleda za javnu rasvjetu i odabir projekata za povećanje energetske efikasnosti sistema javne rasvjete i javnih objekata u Republici Srpskoj

9 jun

SISTEMI JAVNE RASVJETE 

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, uz odobrenje Vlade Republike Srpske, u zadnjih nekoliko godina uspješno provode aktivnosti iz oblasti energetske efikasnosti u okviru projekta „Zeleni ekonomski razvoj” (Green Economic Development – GED).

Ovim putem Vas obavještavamo da će se u okviru projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ uz finansijsku podršku Vlade Švedske vršiti odabir potencijalnih korisnika za izradu detaljnih energetskih pregleda za javnu rasvjetu, kao i realizaciju projekata koji imaju za cilj povećanje energetske efikasnosti sistema javne rasvjete u Republici Srpskoj.

Povećanje energetske efikasnosti u sektoru javne rasvjete podrazumijeva zamjenu klasičnih sijalica sa LED sijalicama. Na ovaj način se postižu uštede u novcu i utrošenoj električnoj energiji, produžava se životni vijek uličnih svjetiljki, smanjuju se troškovi održavanja i emisija CO2.

Izrada detaljnih energetskih pregleda za javnu rasvjetu za odabrane prijedloge projekata biće u potpunosti finansirana od strane projekta „Zeleni ekonomski razvoj“.

Projekti izabrani za primjenu mjera energetske efikasnosti biće sufinansirani od strane Projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ u iznosu od 50%. Preostalih 50% finansijskih sredstava treba da obezbijede korisnici sredstava – Opštine, Gradovi ili Ministarstva.

Ukupna sredstva su ograničena i biće dodijeljena korisnicima sredstava prema definisanim kriterijumima za izbor projekata.

DOKUMENTACIJA UZ JAVNI POZIV:

Prilog 1 – Upitnik javna rasprava

Prilog 2  – Metodologija – Sistem javne rasvjete u RS

Elektronski popunjen prijavni obrazac, kao i sva eventualna pitanja slati na e-mail adresu: [email protected]

POVEĆANjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JAVNIH OBJEKATA:

Projekat „Zeleni ekonomski razvoj“ zajedno sa partnerima sufinansira i implementaciju projekata iz oblasti povećanja energetske efikasnosti javnih objekta.

Sufinansiranje u iznosu od 1/3 potrebnih sredstava obezbjeđuje Projekat dok preostali iznos od 2/3 treba da obezbijedi korisnik objekta – Opština, Grad ili Ministarstvo.

Zainteresovani mogu da se prijave za sredstva popunjavanjem „Excel“ obrasca datom u Prilogu 3. Ukoliko Aplikant posjeduje izrađen detaljan energetski pregled za javni objekat za koji aplicira za sredstva, isti je potrebno dostaviti zajedno uz prijavni obrazac.

Prilog 3 – Upitnik EE nestambeni objekti

Elektronski popunjen prijavni obrazac slati na e-mail adresu: [email protected]

Za dodatne informacije moguće se obratiti na e-mail adresu: [email protected]

TRAJANjE JAVNOG POZIVA:

Javni poziv je otvoren mjesec dana od dana objavljivanja na sajtu Fonda zazaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Više informacija ovdje.

(Visited 48 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Meris Bećović