Grad Tuzla: Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava na ime podrške projektima za mlade

29 nov
Rok prijave 05.12.2017

Rapisan je Javni poziv čiji je predmet odabir za realizaciju projekata omladinskih udruženja sa sjedištem na području grada Tuzla upisanih u spisak omladinskih udruženja Grada Tuzla iz sljedećih prioritetnih oblasti: – okoliš – kultura – sport – obrazovanje – društveni angažman mladih – socijalna zaštita – infrastruktura i dr.

Pravo učešća na Javni poziv imaju omladinska udruženja sa sjedištem na području grada Tuzla upisana u spisak omladinskih udruženja Grada Tuzla do 10.09.2017. godine.

Prijave na Javni poziv na propisanim obrascima (sa kompletnom dokumentacijom), u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na pisarnicu GradaTuzla (Centar za pružanje usluga građanima) ili poslati preporučenom poštom na adresu:

GRAD TUZLA

Stručna služba za poslove Gradonačelnika i koordinaciju rada gradskih službi

Ulica ZAVNOBIH-a broj 11

75000 Tuzla

sa obaveznom naznakom: “JAVNI POZIV za dodjelu finansijskih sredstava na ime podrške projektima za mlade sa pozicije Grant za projekte za mlade u 2017. godini – Ne otvarati“.

Javni poziv je otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 05.12.2017. godine. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Više o pozivu na sljedećem linku.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments