Javni poziv za BiH preduzeća za učešće u EU COSME treningu

23 aug

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj” (LIR) koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno finansira Evropska unija (EU), objavljuje se “Javni poziv za preduzeća iz Bosne i Hercegovine za učešće u specijalističkom treningu za pristup finansijskim sredstvima kroz EU COSME program”.

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) je program EU-a za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za period 2014.–2020. godina, sa ukupnim budžetom u iznosu od 2,3 milijarde EUR. Od februara 2017. godine, MSP-ovi iz BiH imaju mogućnost pristupa COSME sredstvima i povezivanja sa potencijalnim partnerima u EU.

Ciljevi ovog javnog poziva, odnosno COSME trening programa, uključuju:

  • Jačanje kapaciteta preduzeća iz BiH u kontekstu pripreme aplikacija za sredstva COSME programa;
  • Podizanje svijesti o značaju EU fondova za razvoj privatnog sektora u BiH, kao i razvojnim mogućnostima koja se nude u okviru istih.

Podnosiocima prijava u okviru ovog poziva na raspolaganju je učešće u specijalističkom modularnom šestodnevnom COSME trening programu. Po završetku trening programa bit će odabrana 3 preduzeća koja će dobiti tehničku podršku kako bi razvili svoje projektne prijedloge i podnijeli ih u sklopu COSME poziva.

U sklopu prijava na ovaj javni poziv, svi podnosioci prijava moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Ispunjene i potpisane prijavne obrasce;
2. Biografiju sa navedenim opisom profesionalnog iskustva i nivoa poznavanja engleskog jezika sukladno CEFR klasifikaciji.

Sve prijave, uključujući i prateću dokumentaciju (u PDF formatu), podnose se elektronskim putem e-maila [email protected] sa navedenim naslovom: „Projekat LID: Prijava za učešće u COSME trening programu za preduzeća“.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 12. septembar 2018. godine do 17:00 sati. Prijave koje pristignu nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem elektronske pošte na [email protected] sa jasno navedenim nazivom javnog poziva u naslovu e-maila.

Smjernice za podnošenje prijave i prijavni obrazac

(Visited 2 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments