Javni poziv studentima da apliciraju za program ferijalnog rada u SR Njemačkoj u 2016. godini

3 dec
Rok prijave 06.01.2016

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke objavljuje

JAVNI POZIV STUDENTIMA

za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2016. godini

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studente upisane na univerzitete u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2016. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke.

Odobrena kvota za Bosnu i Hercegovinu za 2016. godinu je 100 studenata, od čega je studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 64 mjesta, studentima univerziteta u Republici Srpskoj 32 mjesta i studentima univerziteta u Brčko distriktu BiH 4 mjesta.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti:

 • isključivo redovni studenti univerziteta u Bosni i Hercegovini koji nisu upisani u posljednju godinu studija.

Ostali uvjeti:

 • studenti trebaju dobro vladati njemačkim jezikom,
 • studenti moraju biti spremni da rade u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca,
 • studenti se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
 • studenti bi trebali biti spremni na rad u što više branši.

Prijava treba da sadrži sljedeće:

 1. Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen 2015), obostrano štampana, čitko popunjena na njemačkom jeziku sa datumom i potpisom studenta,
 2. Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),
 3. Uvjerenje o upisu (Immatrikulationsbescheinigung)* popunjeno na njemačkom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,
 4. Uvjerenje o studentskom statusu (pravo učešća u programu imaju samo redovni studenti) izdato od strane visokoškolske ustanove,
 5. Dokaz o poznavanju njemačkog jezika (ovjerena kopija svjedodžbe završnog razreda  srednje škole, uvjerenja visokoškolske ustanove o položenom ispitu iz njemačkog jezika  ili certifikata o poznavanju jezika izdatog od strane škole stranih jezika),
 6. Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (opcionalno).

*Napomena: studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan primjerak originala/ovjerene kopije Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung), koji će u slučaju dobivanja radne ponude morati po dolasku u SR Njemačku predati poslodavcu.

Način apliciranja:

Zainteresirani studenti, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta  lično ili preporučeno poštom na sljedeći način:

 • studenti univerziteta u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
 • studenti univerziteta u Republici Srpskoj prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
 • studenti koji studiraju u Brčko distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

Svoje prijave studenti mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Đoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2016“

Rok za podnošenje prijava je petak, 08.01.2016. godine.

Napomena: Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Kriteriji koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata:

 • Studenti moraju biti spremni da rade u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih fakulteta mora trajati najmanje dva mjeseca).
 • Prednost će imati kandidati koji dosada nisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljali prijave za učešće u programu, ali nisu dobili radne ponude.
 • U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika.
 • Prethodno radno iskustvo je prednost.

Spisak studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u ZAV, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine: www.arz.gov.ba u posljednjoj sedmici januara 2016. godine.

ZAV će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju poslatu od strane partnerskog ureda u Bosni i Hercegovini – Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Detaljnije informacije o ovom programu studenti mogu pročitati u Merkblatt – Ferienbeschäftigung in Deutschland für im Ausland immatrikulierte ausländische Studierende, a mogu se obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Kontakt osobe:

Merima Planinčić

tel.: 033/560 354

E-mail: [email protected]

Spomenka Došenović

tel.: 033/201 600

E-mail: [email protected]

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin