Javni poziv Startup firmama, početnicima u biznisu za prijavu na besplatan Program mentoringa 2016-2017. godine

13 sep
Rok prijave 05.10.2016

U okviru projekta Program Mentoringa za Startup firme 2016-2017, koji se implementira uz Razvojnu podršku Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE DF), Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje

JAVNI POZIV

Startup firmama, početnicima u biznisu za prijavu na besplatan Program mentoringa 2016-2017. s ciljem pružanja podrške njihovom razvoju po metodologiji koja je razvijena u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju JICA.

Prijave za Program mentoringa se mogu dostaviti od 05.09.2016. godine do 05.10.2016. godine.

Program mentoringa predstavlja novi oblik podrške malim i srednjim preduzećima koji je u proteklom periodu Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA uspostavila na bazi iskustava i podrške Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA. Mentoring usluga predstavlja zajednički rad mentora i poduzetnika u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rješenja za buduće poslovanje. Mentori imaju profesionalno iskustvo u oblasti malih i srednjih preduzeća, praktično i teorijski su osposobljeni za pružanje mentorskih usluga, te kao vodič i pomoćnik klijentu pomažu u pronalaženju rješenja za poboljšanje poslovanja i pronalaženju najoptimalnijeg  rješenja problema. Besplatan program mentoringa podrazumjeva 50 sati mentoring procesa u periodu od 6 mjeseci koji se na ravnomjeran i na najoptimalniji način raspoređuju, a na osnovu utvrđene dijagnoze i stanja potreba Startup firmi kao korisnika mentoring usluga.

Mentoring usluge obuhvataju podršku iz sljedećih oblasti:

• Izrada/razvoj biznis plana

• Računovodstvo

• Prodaja i marketing

• Finansije i upravljanje operacijama

• Poslovne analize

• Rukovodstvo

• Pregovaračke sposobnosti

Mogućnosti pristupa finansijama

Izabrane Startup firme će imati mogućnost pristupa i korištenja poslovnog akceleratora SERDA-e za održavanje poslovnih sastanaka, edukacija, sastanaka sa mentorima, te u skladu sa njihovim potrebama definisanim tokom mentoring procesa.

Ko može aplicirati?

Na Program mentoringa mogu aplicirati Startup firme:

• koje imaju većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovane na području Kantona Sarajevo (općine Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo, Vogošća) i Grada Istočno Sarajevo (opštine Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Istočni Stari Grad, Pale, Sokolac, Trnovo)

• koje se nalaze u početnoj fazi poslovanja (do 18 mjeseci starosti na dan objave poziva)

• koje imaju razvijene konkretne poslovne ideje, ali im nedostaju poslovne vještine da bi svoje proizvode/usluge uspješno komercijalizirali

• koje žele povećati svoju profitabilnost

• čija je poslovna ideja vezana za obavljanje djelatnosti proizvodne i uslužne djelatnosti

• čije poslovne ideje nude nova rješenja u odnosu na postojeće stanje

• koje imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa

Prednost će imati Startup firme koje vode osobe do 35 godina starosti i žene.

Nisu prihvatljive Startup firme koje imaju registrovanu osnovnu djelatnost u oblasti: namjenske industrije, proizvodnje i prerade duhana, proizvodnje i prerade alkoholai igara na sreću.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

• Prijavni obrazac može se preuzeti na web stranicama www.serda.ba , www.msp.ba  ili u prostorijama SERDA-e

• Rješenje o registraciji (ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra ili aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca) ili ekvivalent ili potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je aplikant registrovan za obavljanje djelatnosti

• Izjava da je podnosilac prijave izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa

Komisija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju od firmi koje budu uključene u Program mentoringa.

Prijavni obrazac i prateću dokumentaciju dostaviti poštom ili lično na adresu: Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, Kolodvorska 6, Sarajevo 71000

Krajnji rok za podnošenje prijava je:  05. OKTOBAR 2016. GODINE

Za dodatne informacije možete se obratiti Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji SERDA direktno, putem maila [email protected]  ili na telefon 033 652 935.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin