Javni oglas za prijem pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

12 nov
Rok prijave 26.11.2015

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI OGLAS za prijem pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:

1. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – diplomirani pravnik ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja pravnog fakulteta – jedan (1) izvršilac

2. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – diplomirani ekonomista ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja ekonomskog fakulteta – jedan (1) izvršilac

Radni odnos se zasniva na period od jedne godine.

Opis poslova:
Pripravnik će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan.

Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava sljedeće opšte uslove utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

– da ima navršenih 18 godina,
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini,
– da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Više informacije možete pronaći na stranici Agencije za državnu službu.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin