Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo vanjskih poslova BiH

9 nov
Rok prijave 22.11.2016

Ministarstvo vanjskih poslova BiH raspisuje javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

1. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom, visoka stručna sprema (VII stepen), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – ( 6 izvršioca ).

Mjesto rada: Sarajevo

2. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija ekonomskog fakulteta, koji je vrednovan sa 180 ECTS ili 240 ECTS bodova – (6 izvršioca ).

Mjesto rada: Sarajevo

3. Pripravnik sa završenim Filozofskim fakultetom – Smjer engleski jezik – visoka stručna sprema VII stepen sa završenim filozofskim fakultetom – smjer engleski jezik ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija filozofskog fakulteta, smjer engleski jezik, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova (2 izvršioca).

Mjesto rada: Sarajevo

4. Pripravnik sa završenim Filozofskim fakultetom – Smjer njemački jezik – visoka stručna sprema VII stepen sa završenim filozofskim fakultetom – smjer njemački jezik ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija filozofskog fakulteta, smjer njemački jezik, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova (1 izvršilac).

Mjesto rada: Sarajevo

Opis poslova: Pripravnik će obavljati poslove na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

Uslovi za prijem:

I. Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava sljedeće opšte uslove utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH:

– da ima navršenih 18 godina života;

– da je državljanin Bosne i Hercegovine;

– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

– da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Dodatne informacije o uslovima i načinu prijave možete pronaći ovdje.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin