Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

13 aug
Rok prijave 18.08.2017

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisuje javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1. Pripravnik – sa završenim pravnim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja – četiri (4) izvršioca;
2. Pripravnik – sa završenim ekonomskim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, – dva (2) izvršioca;
3. Pripravnik – sa završenim fakultetom političkih nauka, smjer sigurnosne i mirovne studije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja – dva (2) izvršioca;
4. Pripravnik – sa završenim saobraćajnim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanj – jedan (1) izvršilac;
5. Pripravnik – sa završenim elektrotehničkim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja – jedan (1) izvršilac;
6. Pripravnik – sa završenim fakultetom za informacione tehnologije i dizajn, smjer informatika, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja – jedan (1) izvršilac;
7. Pripravnik – sa završenim mašinskim fakultetom fakultetom, smjer odbrambene tehnologije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja – jedan (1) izvršilac.

Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati sljedeće opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

– da ima navršenih 18 godina života, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija),

– da je državljanin Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem (original ili ovjerena fotokopija) ne starijim od šest mjeseci…

Posebni uslovi:

– završen odgovarajući fakultet, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, što dokazuju diplomom (original ili ovjerena fotokopija) ili uvjerenjem o diplomiranju izdatim od strane visokoškolske ustanove, ne starijim od jedne godine od dana diplomiranja (original ili ovjerena fotokopija). U slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji – original ili ovjerena fotokopija);

Ostale informacije možete pronaći ovdje.

 

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin