Javni oglas za prijem kadeta za Graničnu policiju Bosne i Hercegovine

26 dec

Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem VIII-1 klase kadeta:
a) 100  (stotinu) kadeta sa  najmanje završenim  IV stepenom  školske  spreme  za  prvi  nivo pristupanja u činu „Policajac“.

Za zasnivanje radnog odnosa policijskog službenika, kandidat mora ispunjavati slijedeće
Opšte uslove:
a)  državljanstvo BiH;
b) životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života;
c) najmanje IV stepen školske spreme za čin policajca,
d) zdravstvena, fizička i psihičkasposobnost za rad (koja ćese utvrditi u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije i Komisije)
e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske
sankcije…

I posebne uslove:
-važeća vozačka dozvola „B“ kategorije izdata u BiH,
– vještina plivanja (koja će se utvrditi u postupku selekcije),
-poznavanje jednog svjetskogjezika,
-poznavanje rada na računaru…

Prijavu na oglas sa neophodnom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu:
Granična policija Bosne i Hercegovine
Reufa Muhića 2-A, 71 000 Sarajevo,
sa naznakom „Prijava na Javni oglas za prijem kadeta“.

Dodatne informacije i prijavni obrazac možete pronaći ovdje.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin