Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

30 jul
Rok prijave 02.08.2019

JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

 1/01 Stručni savjetnik za analizu, planiranje i finansijsko-računovodstvene poslove

Opis poslova i radnih zadataka: nadzire zakonito, blagovremeno, stručno i racionalno obavljanje finansijsko-računovodstvenih poslova; izrađuje mjesečne, kvartalne, periodične i godišnje finansijsko-računovodstvene izvještaje i završni račun; vrši izradu Srednjoročnog plana Institucije, Dokumenta okvirnog budžeta, godišnjeg budžeta i priprema prijedloge ograničenja plaćanja u skladu sa raspoloživim sredstvima te vrši analizu, planiranje i izvještavanje o svim finansijskim tokovima Institucije; usmjerava i predlaže aktivnosti kojima se osigurava finansijska i računovodstvena kontrola nad poslovnim promjenama u informacijskim sistemima; unosi po potrebi podatke u informacijske sisteme te posebno sarađuje i učestvuje u vođenju Glavne knjige sa Ministarstvom finansija i trezora BiH; istražuje aktivnosti na tržištu usmjerene prema potrošaču; pregovara s predstavnicima određenih trgovinskih udruženja o modelima ugovora koji se primjenjuju u specifičnim sektorima poslovanja; inicira upotrebe određenih uslova ugovora u ugovorima koji se koriste u posebnim sektorima poslovanja; za svoj rad neposredno je odgovoran ombudsmanu.

Posebni uslovi: VSS – zvanje diplomirani ekonomist (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja), najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen stručni upravni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Mostar.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

  • univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);
  • dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;
  • uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
  • uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;
  • potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti i dužini radnog iskustva;
  • dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;
  • dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru.

II Svojeručno potpisan:

  • popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.
  • Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 02.08.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

“Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini”,

88 000 Mostar, Kneza Domagoja bb.

Više informacija kao i koji su dokumenti potrebni pogledajte ovdje.

(Visited 146 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Merima Telarević