Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

13 maj
Rok prijave 30.05.2019

JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

  • 1/01 Pomoćnik ministra u Sektoru za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku
  • 1/02 Stručni savjetnik za zaštitu podataka i informatičke poslove
  • 1/03 Viši stručni saradnik za srednje stručno obrazovanje i obuku

SEKTOR ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE I UNUTRAŠNJU PODRŠKU

1/01 Pomoćnik ministra u Sektoru za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku

Opis poslova i radnih zadataka: Pomoćnik ministra u Sektoru za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku rukovodi Sektorom i u tom pogledu organizuje obavljanje svih poslova iz nadležnosti Sektora; Redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi obavljanja poslova iz nadležnosti Sektora, predlaže preduzimanje potrebnih mjera, izvršava poslove po nalogu ministra te odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem ministra; Odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Sektoru; Pored poslova rukovođenja, pomoćnik ministra neposredno organizuje, objedinjava i usmjerava rad Sektora, odgovoran je za blagovremeno, zakonito, pravilno i kvalitetno obavljanje poslova iz nadležnosti Sektora, raspoređuje poslove na organizacione jedinice u Sektoru, pruža izvršiocima potrebnu stručnu pomoć u radu, obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora, kao i druge poslove po nalogu ministra; Pomoćnik ministra za svoj rad odgovara ministru.

Posebni uslovi:  završen fakultet ekonomskog smjera, VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.997,89 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

Odsjek za unutrašnju podršku i kontrolu

1/02 Stručni savjetnik za zaštitu podataka i informatičke poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Prati propise o zaštiti ličnih i tajnih podataka u informacionom sistemu; stara se o primjeni propisa o zaštiti i tajnosti podataka; prati standarde za zaštitu i rukovanje tajnim i povjerljivim podacima; kreira i održava evidencije i pravi rezervne/sigurnosne kopije evidencija / zbirki ličnih podataka u Ministarstvu koje posebno čuva i obezbjeđuje od gubitaka i oštećenja i učestvuje u izradi propisa iz ove oblasti; sačinjava plan i vrši poslove koordinacije i razmjene podataka sa Ministarstvom sigurnosti, Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA), Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH (OSA) vezano za zaštitu podataka i izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima i sačinjava periodični izvještaj u ovoj oblasti; sprovodi mjere zaštite pomoću procjene rizika informacionih resursa institucije; sačinjava plan sigurnost i ličnih podataka koji sadrži tehničke i organizacione mjere za sigurnost ličnih podataka; vrši instaliranje i održavanje IT opreme; analizira softver za razvoj baza podataka; ažurira aplikacije u vezi sigurnosti i zaštite elektronskih podataka; komunicira sa e-vladom; vrši kontrolu IT uređaja i mreža; savjetuje zaposlene pri njihovom radu sa različitim softverskim aplikacijama; kreira i održava WEB stranicu Ministarstva i uspostavlja linkove i kreiranje novih podlinkova i promjene u postojećim linkovima i podlinkovima i provodi zaštitu iste; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka; Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi:  završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera, VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

SEKTOR ZA OBRAZOVANJE

Odsjek za koordinaciju obrazovne politike

1/03 Viši stručni saradnik za srednje stručno obrazovanje i obuku

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u izradi standarda u srednjem stručnom obrazovanju i cjeloživotnom učenju; učestvuje u pripremi stručne osnove za izradu propisa, zakonskih, podzakonskih, strateških i drugih dokumenata u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i obuke, cjeloživotnog učenja i usavršavanja; aktivno sudjeluje u izradi i prati primjenu sporazuma, kao i provođenje strateških dokumenata, zakona, podzakonskih i drugih akata iz svojih oblasti i predlaže aktivnosti u vezi s tim; prikuplja relevantne informacije iz oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i obuke, cjeloživotnog učenja i usavršavanja, te sačinjava izvještaje, informacije, mišljenja i odgovora na upite institucija i pojedinaca iz navedenih oblasti; opslužuje savjetodavna, koordinirajuća i druga tijela formirana za srednje stručno obrazovanje i obuku, cjeloživotno učenje i usavršavanje; sačinjava izvještaje i informacije i aktivno prati primjenu postojećih i novih međunarodnih konvencija i deklaracija koje se odnose na oblast srednjeg stručnog obrazovanja i obuke i cjeloživotnog učenja, prati i sudjeluje u radu i izvještava o radu tijela u oblasti prava nacionalnih manjina i prava djece; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i pomoćnika ministra; Za svoj rada odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: završen pravni, ekonomski, filozofski ili fakultet političkih nauka, VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ili 240 ECTS bodova; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.117,87 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 30.05.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

«Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine»

71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

Krajnji rok za prijave: 30.05.2019.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Više informacija kao i koji su dokumetni potrebni možete saznati ovdje.

(Visited 505 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Merima Telarević