Javni natječaj za prijem vježbenika u Gradu Mostaru

16 aug
Rok prijave 20.08.2018

 1. Vježbenik – diplomirani pravnik, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po Bolonjskom sistemu obrazovanja – devet (9) izvršitelja;
 2. Vježbenik – diplomirani ekonomista, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po Bolonjskom sistemu obrazovanja- pet (5) izvršitelja
 3. Vježbenik- diplomirani inženjer građevine, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja- dva (2) izvršitelja
 4. Vježbenik- diplomirani inženjer prometa, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po Bolonjskom sistemu obrazovanja- dva (2) izvršitelja
 5. Vježbenik – diplomirani inženjer računarstva/informatike, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po Bolonjskom sistemu obrazovanja- jedan (1) izvršitelj
 6. Vježbenik- diplomirani inženjer poljoprivrede, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po Bolonjskom sistemu obrazovanja- jedan (1) izvršitelj.

Opis poslova i radnih zadataka:

Vježbenici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanja radnog iskustva za polaganje stručnog (upravnog) odnosno javnog ispita.

Radni odnos vježbenika zasniva se na period od jedne godine.

Uvjeti:

 • odgovarajući stupanj i vrsta stručne spreme
 • prijavljen u evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ/K
 • bez radnog iskustva.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos, za što će dokumentaciju dostaviti prilikom sklapanja ugovora o radu.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

 • sveučilišna diploma (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH)
 • prosjek ocjena završenog školovanja (potvrda sa sveučilišta)
 • potvrda-uvjerenje zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome
 • popunjen prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici Grada Mostara – www.mostar.ba).

Procedura izbora:

Natječajnu proceduru provesti će Povjerenstvo za izbor i prijem vježbenika. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje. Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuiranju, smatra se da je odustao.

Informacija o mjestu i vremenu održavanja intervjua bit će naknadno objavljena na web stranici Grada Mostara.

Potpisanu prijavu na natječaj sa traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu : Grad Mostar, Adema Buća broj: 17 sa naznakom: „Javni natječaj za prijem vježbenika u Gradu Mostaru“ u roku od 30 dana od dana objave natječaja u dnevnim novinama – Večernji list i Oslobođenje i na web stranici Grada Mostara.

Gradonačelnik
Ljubo Bešlić

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments