Javni konkurs za školovanje kadeta na Vojnim akademijama Oružanih snaga Republike Turske

14 jul
Rok prijave 18.07.2016

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisuje javni konkurs za školovanje kadeta na Vojnim akademijama Oružanih snaga Republike Turske, za školsku 201612017. godinu po sljedećim:

a) na Vojnoj akademiji kopnene vojske – maksimalno petnaest (15) kandidata,
b) na Vazduhoplovnoj vojnoj akademiji – maksimalno detiri (4) kandidata.

Opći uslovi:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je zdravstveno sposoban za službu u oružanim snagama,
– da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci…

Posebni uslovi:
a) završena srednja škola IV stepen (nastavnim planom i programom je predmet matematika
bio zastupljen najmanje dvije, a predmeti hemija i fizlka najmanje jedna školska godina),
b) da je u svakom razredu postigao/la najmanje vrlo dobar uspjeh (kandidatilkinje sa
prosjekom ocjena odličan će imati prednost ako dva ili više kandidata/kinja imaju jednak
ukupan broj bodova),
c) da je prosjek ocjena iz matematike, hemije i fizike najmanje dobar (kandidati sa postignutim uspjehom vrlodobar i odlidan će imati prednost),

d) da nije mlađi/a od 18 i starijila od 20 godina na dan 15.09.2016. godine

Dodatne informacije i aplikacijski obrazac možete pronaći ovdje.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin