Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta “Horizont 2020” za 2017. godinu

30 sep
Rok prijave 05.10.2017

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2017. godinu.

Sredstva za ove namjene u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova BiH (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2017.godinu na poziciji „Tekući transferi i grantovi“.

Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti nauke putem javnоg konkursa i u skladu s kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodjeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM a maksimalni do 30.000,00 KM.

Pravo na podnošenje projekata po osnovu ovog granta imaju registrirane naučno-istraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti, inovacioni centri, tehnološki parkovi), neprofitne organizacije, odnosno druga fizička i pravna lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima Horizont 2020, COST i EUREKA.

Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti, istim redoslijedom kako je to gore navedeno, ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, sa naznakom:

„Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta

„Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstav iz fonda H2020“za 2017. godinu,

Ministarstvo civilnih poslova,

Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo“.

Javni konkurs je otvoren do 05.10. 2017. godine.

Detaljne informacije o konkursu možete pronaći ovdje.

 

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin