Javni konkurs Advokatske kancelarije Stevanović za dodjelu stipendija u ak. 2015/16. godini

25 nov

Advokatska kancelarija Stevanović raspisuje javni konkurs za dodjelu stipendija za period decembar 2015 – decembar 2016. godine, radi dodjeljivanja dvanaest stipendija u iznosu od po 100,00 KM mjesečno, koje će biti isplaćivane do petog u mjesecu za tekući mjesec.

Pored fiksnog dijela stipendije, stipendisti će posebno biti stimulisani na sledeći način:

 • za svaku dobijenu osmicu sa 10,00 KM
 • za svaku dobijenu devetku sa 30,00 KM
 • za svaku dobijenu desetku sa 40,00 KM

Isplate stimulativnog dijela stipendije će biti vršene na kraju mjeseca u kome je student dobio ocjenu, koja mora biti upisana u indeks i ovjerena potpisom ispitivača. Stimulativni dio se isplaćuje samo za ocjene koje student dobije u vrijeme trajanja stipendije.

Studenti neće biti nagrađivani ukoliko na ispitu dobiju ocjenu nižu od osam.

Uslovi konkursa su sledeći:

 • Stipendije mogu dobiti studenti i državnih i privatnih pravnih fakulteta od I do IV godine studija,
 • Stipendije se dodjeljuju po pravilu studentima koji nemaju drugih stipendija, ali mogući su izuzeci po diskrecionoj ocjeni komisije
 • Stipendije se dodjeljuju svim studentima, bez obzira na prosječnu ocjenu koju su ostvarili tokom studija,
 • Konkurs je otvoren za sve studente širom Republike Srpske, Federacije BiH, kao i studente koji studiraju pravo na fakultetima van Bosne i Hercegovine
 • Kandidati treba da budu spremni da tokom zime i / ili ljeta 2016. godine odvoje do 20 (dvadeset) radnih dana za praksu u Advokatskoj kancelariji Stevanović (ovo će biti posebno usaglašavano sa stipendistima i usklađivano njihovim obavezama). Praksa se obavlja ili u Banja Luci ili u Bijeljini (u zavisnosti od prebivališta kandidata)
 • Porodice i rođaci zaposlenih u Advokatskoj kancelariji Stevanović nemaju pravo na stipendiju iz ovog Fonda
 • Kandidati koji budu izabrani za stipendiste imaće mogućnost zasnivanja radnog odnosa nakon završetka studija, u skladu sa potrebama za zaposlenje
 • Bivši stipendisti Advokatske kancelarije Stevanović imaju pravo da podnesu prijavu, ali će prirotet biti davan novim stipendistima

Članovi Konkursne komisije

Kolege koje će biti članovi Komisije i koji će obrađivati sve pristigle prijave su:
Jelena Petrović, predsjednik Komisije
Stefan Cvijetić, član Komisije
Tijana Ljuboje , član Komisije

Komisija u svom odlučivanju je nezavisna i procjenjuje sve aplikante isključivo na bazi kriterijuma koji su navedeni u ovom dokumentu. Molimo Vas da se suzdržite od bilo kakvih kontakata i uticaja na članove Komisije, jer će to predstavljati razlog za momentalnu diskvalifikaciju.

Rok za podnošenje prijava

Prijave se podnose najkasnije do 10. decembra 2015. godine do 16,00h. Prijave koje pristignu poslije ovog roka neće biti razmatrane.

Nemogućnost eksternih intervencija

Ono što ne volimo jesu intervencije – nemojte dozvoliti da bilo ko za Vas interveniše, jer u tom slučaju sigurno ćete sebi otežati poziciju. Dozvolite da Vaš stav, Vaš način razmišljanja i Vaš rad budu jedini pokazatelj i osnov za dobijanje stipendije.

Nama je nebitno da li ste član neke političke partije, grupe organizacije. Ono što nas zanima samo jeste rad i stvaranje nove vrijednosti. Sve drugo je isključivo Vaša lična stvar.

Procedure u vezi sa izborom stipendista

Nakon isteka roka za prijavljivanje predviđenog ovim javnim pozivom, naše Odjeljenje za ljudske resurse će analizirati pristigle prijave, te o tome obavijestiti upravu Advokatske kancelarije.

Uprava će vršiti selekciju pristiglih prijava zadržavajući diskreciono pravo u pogledu kriterijuma odlučivanja po pristiglim prijavama. U svakom slučaju, naša je želja da stipendije dobiju kandidati kojima su zaista potrebne da bi mogli da se redovno školuju.

Sa svakim kandidatom ćemo obaviti intervju. Kandidatima koji žive van Bijeljine ćemo naknaditi troškove putovanja.

Način podnošenja prijava na konkurs

Sve prijave na konkurs podnose se isključivo putem mejla Stipendijskog fonda Advokatske kancelarije Stevanović:
stipendijе@advokati-stevanovic.com

Prilikom podnošenja prijave na konkurs, u prilog maila potrebno je dostaviti:

 1. Prijavu na konkurs (koristiti isključivo dokument na strani 12. ovog konkursa)
 2. CV sa osnovnim podacima i fotografijom, kao i linkom ka fejsbuk profilu aplikanta (ovo prepišete sa vašeg browsera kad otvorite svoj profil), aplikanti koji nemaju fejsbuk profil ovo ne šalju,
 3. Motivaciono pismo koje treba da sadrži do dvije kucane stranice u MS Word formatu u kome će kandidat predstaviti sebe i svoje sposobnosti, te obrazložiti na koji način će koristiti stipendiju, te kako posmatra obavljanje prakse kod nas
 4. Skenirane prve četiri stranice indeksa ili drugog dokumenta koji potvrđuje da je kandidat student pravnog fakulteta,
 5. Skenirane dosadašnje ocjene koje je ostvario, te ukoliko je student objavljivao radove ili seminare, poželjno je iste dostaviti.

Strani jezici

Treba imati u vidu da se intervju može voditi na stranom jeziku koju navedete da govorite tečno. Jezici koje govorimo u Kancelariji su engleski, njemački, ruski, francuski i španski. Na žalost, dešavalo se da kolege u ranijim prijavama na konkurs navedu da tečno govore neki od jezika, a prilikom usmenog, prostog intervjua nisu bili u mogućnost da pokažu to znanje.

Kontakt sa nama i dodatne informacije

Molimo potencijalne kandidate da nam se za sva dodatna pitanja obraćaju isključivo putem emaila [email protected]. Ukoliko ne odgovorimo odmah, molimo Vas za strpljenje jer je interesovanje za naše stipendije i rad kod nas veliko.

Ukoliko je u pitanju hitna stvar i neophodno je dobiti odmah odgovor, kandidati se mogu obratiti kolegi Milošu Sikirašu, putem telefona naše Advokatske kancelarije: + 387 55 230 000 .

Adresa Kancelarije je:

Advokatska kancelarija Stevanović
Ul. Nikole Tesle br. 10
76 300 Bijeljina,
Republika Srpska Bosna i Hercegovina

Obrasci – izvještavanje i prijava na konkurs

Mole se svi potencijalni kandidati da se prije podnošenja prijave upoznaju sa našom Advokatskom kancelarijom i njenim načinom rada putem website-a www.advokati-stevanovic.com.

Molimo Vas da se prilikom prijave na konkurs i izvještavanje o postignutim rezultatima, koristite obrascima koji se nalaze u prilogu. Obrazac za prijavu na konkurs možete popuniti ručno, te nakon toga skenirati dokument i poslati ga putem emaila. Takođe, stipendisti svaku ocjenu treba da prijave na posebnom obrascu koji je lociran na poslednjoj strani ovog konkursa.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

(Visited 409 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin