IUS: Konkurs za projekt menadžera

27 dec
Rok prijave 05.01.2016

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (u daljem tekstu: Univerzitet), raspisuje: OGLAS za prijem zaposlenika u radni odnos
Projekt menadžer (m/ž)
I
Projekt menadžer –   1 izvršilac (M/Ž)
Minimum kriterija:
 • VSS tehničkih nauka ili društvenih nauka.
 • Aktivno znanje engleskog jezika je obavezno.
 
OPĆI USLOVI/RADNO ISKUSTVO:
 • odlično poznavanje menadžmenta projekata sa teoretskog i praktičnog aspekta;
 • direktno radno iskustvo u okruženju menadžmenta projekata;
 • poznavanje potencijalnih donator za projekte iz oblasti obrazovanja;
 • poznavanje tehnika iz oblasti namicanja sredstava (fund rising);
 • odlično poznavanje softvera za menadžment projekata;
Kratak opis posla/djelokrug radnog mjesta:
 • vođenje planiranja i implementacije projekta u polju visokog obrazovanja i drugih projekata koji su u srodstvu sa poljem visokog školskog obrazovanja,
 • pomoć pri definisanju oblasti projekta, ciljeva i dostignuća,
 • definisanje zadataka projekta i izvora finansiranja projekta,
 • razvijanje projektnih planova,
 • okupljanje i koordinacija zaposlenih na projektu,
 • upravljanje budžetom projekta,
 • usmjeravanje i pružanje podrške projektnom timu,
 • osiguranje kvaliteta projekata,
 • konstantno nadgledanje i izveštavanje o progresu projekta za sve korisnike-partnere,
 • prezentovanje izveštaja – definisanje napretka, problema i rešenja,
 • implementacija i upravljanje promenama u izvršenju projektnih aktivnosti i intervencija radi postizanja projektnih output-a,
 • evaluacija projekta i procjena rezultata.
II
Uz prijavu na oglas koja treba da sadrži naznaku radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje i lične podatke, kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumenate:
 • Biografiju na engleskom jeziku (C.V.);
 • Diploma o završenom fakultetu;
 • Dokaz o traženom/potrebnom radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje);
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika.
 • Samo oni kandidati koji pored minimum kriterija ispunjavaju i opće uslove će biti uzeti u dalje razmatranje.
Dokazi o ispunjavanju traženih uslova moraju biti dostavljeni u kopiji a orginalnu dokumentaciju će kandidati dostaviti naknadno.
III
Izbor kandidata koji ispunjavaju formalno-pravne uslove oglasa, izvršiće se putem prethodne provjere poznavanja IT vještina, radnih sposobnosti, komunikacijskih vještina i orijentaciji ka timskom radu, kao i motiviranost za rad.  Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom od 8 sati dnevno uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca do šest mjeseci a u slućaju da kandidat bude strani državljanin neophodno je prethodno pribavljena radna dozvola prije zaključivanja radnog ugovora. Izabrani kandidati, prije zaključivanja ugovora o radu, dužni su pribaviti dokaz (uvjerenje) o općoj zdravstvenoj sposobnosti potrebnoj  za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje o nekažnjavanju izdato od nadležnog suda.
IV
Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „NA OGLAS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA“ (sa naznakom  radnog mjesta za koje se prijavljuje) dostaviti putem emaila na adresu: [email protected] i [email protected]
Sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu dobiti na brojeve telefona: 033 957 171. Oglas ostaje otvoren (15) petnaest (15) dana od dana objave. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje. Oglas će biti objavljen oglasnoj ploči IUS-a.
(Visited 8 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin